1. juli 2010 ble det obligatorisk for alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut å ha en energiattest. Energiattesten inneholder et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

 

En gjennomgang som har blitt utført av bygg.no bygd på tall fra NVE, viser at norske bygg har mye å gå på når det gjelder energieffektivitet. Halvannet år etter at energimerkeordningen ble innført, er det skrevet ut til sammen 144 052 energiattester for bygg i Norge. Nesten 90 000 av dem hadde karakteren E eller svakere. 205 kvalifiserer til A, skriver bygg.no.

 

Fra energimerkeordningen ble innført sommeren 2010 og frem til 31. desember i fjor, ble det skrevet ut totalt 135 986 energiattester for boliger og 8 066 energiattester for yrkesbygg. Men foreløpig er det er det ytterst få av dem som kvalifiserer til de beste karakterene A og B.

 

For energiattester skrevet ut til privatboliger (småhus og leiligheter), viste karakterboka ved årsskiftet:

– A: 162

– B: 2 327

– C: 11 908

– D: 36 772

– E: 30 661

– F: 35 901

– G: 18 255

 

For alle typer yrkesbygg var fasiten:

– A: 43

– B: 523

– C: 1 846

– D: 2 260

– E: 1 485

– F: 1 473

– G: 436

 

Les mer om energimerkeordningen på energimerking.no