- Roth Norge vokser i markedet og som konsekvens av det har vi måttet øke bemanningen. Vi har vært så heldig å få med Even L’Orsa på Roth-laget. Even skal jobbe på Teknisk Support på kontoret vårt på Billingstad. Han kommer direkte fra skolebenken, og har utdannelse fra fagskolen Viken, avdeling Kongsberg med BIM som fag. Even har også jobbet som rørlegger i fire år i Bærum rørleggerbedrift. - Hos Roth Norge vil Even hovedsakelig jobbe med tegninger, masseuttak, bistand til kunder,  og blir en spesielt stor ressurs for oss ift BIM/Revit. Even hadde oppstart 9. august, og vi ønsker han hjertelig velkommen, uttaler markedssjef Wenche Tømmerås i en melding. Even er 24 år og bor i Sandvika. H