– Det har vært en formidabel økning i interessen for solcelleanlegg. Markedet for solcelleanlegg på private bolighus har økt fra rundt 1500 installerte anlegg per år de foregående årene til omtrent 5300 i fjor, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Solcelleanlegg, hvor gjennomsnittlig støttesats er på 27.500 kroner, reduseres til en gjennomsnittlig støttesats på 20.000 kroner fra og med 1. oktober.

Selv om enkelte formål får redusert støtte, får Enova utvidede rammer i budsjettet som rettes mot privatpersoner neste år.

Allerede i høst tas varmepumpebereder inn i Enovatilskuddet. Teknologien får starthjelp for å bidra til energieffektiv oppvarming av varmtvann. Varmepumpebereder støttes med 5000 kroner fra 1. september.

– Det er svært gledelig at så mange ønsker å gjøre energitiltak i hjemmet. Når vi nå øker totalrammen samtidig som vi reduserer støttesatsene per tiltak, betyr det at flere kan benytte seg av våre tilbud, sier Barnwell.

Dette er kuttene:
Solcelleanlegg: Fra 7500 kroner + 2 000 kroner per kilowattime til 7 500 kroner + 1 250 kroner per kilowattime.
Balansert ventilasjon: 10.000 kroner til 5000 kroner.
Lett elmotorsykkel: Fra 15.000 kroner til 11.000 kroner.
Smart varmtvannsbereder: Fra 5000 kroner til 4.000 kroner