Lavt energibruk oppnås ved gode tekniske løsninger for så vel inneklimaet, ved bruk av varmepumper og god utrusting innen byggautomasjon. Sistnevnte skal sørge for optimal drift til enhver tid, og skal bidra sammen med et energioppfølgingssystem til det lave forbruket skriver GK på sine hjemmesider.

GK bidrar således i arbeidet med redusert energibruk i samfunnet generelt og til at leietakerne i bygget får lave utgifter på energisiden.

En viktig faktor for å oppnå målsetningen er at bygget er tett og at potensielle kuldebroer blir isolert. Siden beslutningen om å oppføre eget bygg med passivhusstandard, har det vært et godt samarbeid mellom aktørene i prosjektet, prosjektleder, arkitekt, rådgivere og de utførende. BundeBygg AS som byggentreprenør, har benyttet kompetansen som finnes hos rådgiveren Rambøll Norge AS, og optimalisert løsningene sammen med SJ Arkitekter AS. GK som total teknisk entreprenør har tatt i bruk all sin tekniske ekspertise for å tilfredsstille de høye målsetningene i fra byggherren.

I uke 34 ble det i regi av Rambøll gjennomført en bygningsmessig trykktesting på et begrenset område av arealene. Resultatene ble meget oppløftende, luftlekkasjetallet ble målt til 0,26 (n50, luftskifte pr.time ved 50 Pa undertrykk). Kravet fra Enova er 0,60.

For byggherren er det tydelig at alle har lagt ned mye tid i opplæring, og i samarbeidet mellom byggeplassledelse og håndverkere for å få et så utmerket resultat. BundeBygg AS har sørget for å benytte noen av sine mest erfarne håndverkere som har lagt ned mye ære og godt arbeid i sin utførelse. Ved selvsyn er det klart at det krever mye kunnskap for å kunne få alle detaljene på plass i riktig rekkefølge og med de rette produktene.

Byggherren får mange positive tilbakemeldinger om gode arbeidsforhold på byggeplassen og godt samarbeid med alle involverte på stedet. Dette er et helt klart kriterie for et få et godt sluttprodukt, et bygg som tilfredsstiller alle krav både for brukerne og for byggeier. Miljøhuset GK blir et utstillingsvindu for de produkter og tjenester GK kan levere, og for en riktig håndverksmessig utførelse og riktige valg av produkter ved oppføring av et bygg.

Siden Miljøhuset GK bygges som passivhus bidrar Enova med betydelig økonomisk støtte. Støtten har vært utløsende for at bygget ble besluttet oppført med passivhusstandard. Enova har i tillegg bidratt med sitt rådgiverteam med meget nyttig og nødvendig kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter.