Brukervennlighet står i sentrum for de omfattende omstruktureringene som nå gjøres i fremtidens Rørhåndbok. Den skal bli enklere å bruke for utførende rørlegger.

– I papirversjon har vi har valgt å konsentrere oss i hovedsak om utførelse. Vekk med det meste av prosjektering- og administrasjonsblader og annet som ikke er relatert til utførelse. Nettversjonen av Rørhåndboka vil ha ett komplett bibliotek med alle bladene. Vi vil også lage en ny, adskillig mer brukervennlig app enn dagens løsning - denne vil inneholde det samme som papirversjonen. Papirversjonen blir også vesentlig tynnere, og mer håndterlig ute på jobb, sier fagsjef Martin Andersen i RørNorge. Revisjonen kommer som et resultat av undersøkelser og tilbakemeldinger fra brukere av "rørbibelen". – I alle år har RørNorge som forfattere og eier av boka vært opptatt av at brukeropplevelsen skal være god og at faginnholdet til enhver tid er oppdatert. En digital hverdag i stadig endring krever at vi er fremoverlente og tilpasser oss i takt med brukernes ønsker og behov, sier Andersen. Ber om tips til revideringer fra Rørhåndbokas brukere – Det er ennå ikke for sent å komme med innspill til innhold i 2022-utgaven, da den ferdigstilles i august, sier fagsjefen. Han har en innstendig bønn til alle som har idéer til nye blader og revideringer til eksisterende innhold om å sende disse til rhb@rornorge.no eller martin@rornorge.no. – Rørhåndboka er 27 år gammel og svært omfattende, og har jo fått tilnavnet "rørleggerens bibel". Det tilnavnet vil vi yte full rettferdighet! Vi er avhengige av å få tilbakemeldinger fra de som bruker boka – det er tross alt dere som opplever hva som trengs der i deres arbeidshverdag. Lang og omfattende prosess – Vi vet at "rørbibelen" ikke utelukkende brukes av rørleggere og lærlinger, men også av driftsteknikere, ufaglærte fagarbeidere og andre relevante yrkesgrupper. Vi ser med glede at det er så mange som bruker Rørhåndboka som oppslagsverk og lærebok, og blir selvsagt motivert av dette til å levere et så godt produkt som mulig, sier Andersen. Rørhåndboka 2022 med splitter ny app og nettside kommer i utgangen av 2021. – Det har vært en lang og omfattende prosess å modernisere Rørhåndboka, og vi i RørNorge gleder oss til å endelig lansere. Kilde: RørNorge