- Det har vært intense, interessante og utrolig givende år i en fantastisk spennende næring, fylt med kunnskapsrike, engasjerte og ikke minst utrolig hyggelige folk, sier Tomren-Berg.

– Derfor er det med et visst vemod jeg nå slutter. Samtidig er det et naturlig tidspunkt, ettersom styret og jeg har ulikt syn på videre utvikling av Norsk Fjernvarme, sier den avtroppende daglige lederen.

Nyskapende og synlig
Styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme takker Tomren-Berg for å ha gjort fjernvarmebransjen mer synlig og kjent i Norge

– Trygve har deltatt i utallige politiske høringer på vegne av bransjen, ledet konferanser og forfattet kronikker. Han har gode kunnskaper om alle fjernvarmeselskapene i hele Norge, og kjenner alle utfordringene og mulighetene fjernvarmen har. Vi i Norsk Fjernvarme tar med oss det han har bygget opp videre inn i den viktige jobben med å få bedre rammevilkår for fjernvarmebransjen i Norge, sier Vik.

Hun påpeker at Tomren-Berg har bidratt med mye nytt i fjernvarmenæringen.

– Han har blant annet bygget opp nettstedet fjernkontrollen.no, som inneholder statistikk fra medlemsbedriftene og gir oversikt over de ulike energikildene til fjernvarmen forskjellige steder i landet. Denne statistikken har vært svært nyttig for bransjen å få på plass, sier Vik.
– Han har introdusert Norge for begrep som «Urban Energi» og «WATT EFØK». Begge begrepene brukes i dag om fjernvarme som energi som utnyttes i byer og avlaster kraftnettet, legger hun til.

Avslutter i Bergen
Norsk Fjernvarmes årsmøte i Bergen 14.-15. mai blir det siste Norsk Fjernvarme-arrangementet for den avtroppende daglige lederen.

– Jeg er stolt av å ha bidratt til vekst for organisasjonen gjennom disse årene. Det er rekordmange påmeldt til årsmøtet, vi har aldri hatt flere medlemsbedrifter enn nå og vårt store arrangement Fjernvarmedagene Urban Energi har vokst til den helt sentrale møteplassen for næringen i Norge, sier han.

På årsmøtet vil veien videre for organisasjonen Norsk Fjernvarme være den store saken.

– Norsk Fjernvarme representerer en næring som aldri har vært mer relevant i energidebatten enn nå, så det blir et spennende årsmøte, sier Tomren-Berg, som ikke har planer om å legge bort engasjementet for næringen.

– Det er mye jeg kunne tenke meg å jobbe videre med innenfor fagfeltet. Men først blir det en god pause sammen med familien, sier Tomren-Berg.