NBBL er overrasket over at det ikke er noen føringer om mer penger til ENØK i bygg når Enova styrkes med oppunder én milliard kroner.

– Stortinget følger ikke opp egne vedtak fra i høst om nytt ENØK-mandat til Enova, og økt satsning på ENØK i bygg. Det er veldig skuffende, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Gitt Stortingets vedtak, forventer NBBL at minst 200 millioner av Enovas økte bevilgning går til å støtte varig strømsparing i husholdninger som vil etterisolere eller gjøre andre energisparetiltak på boligene sine.

– Husholdningene betaler årlig rundt 400 millioner kroner til Enova via nettleien. Vanlige folk i vanlige boliger skal minst få tilbake de 400 millionene som er betalt inn til helt nødvendig energitiltak i egne boliger, sier Fredriksen. 

Svekker boligpolitikken

NBBL mener statsbudsjett 2023 betyr en kraftig svekkelse av boligpolitikken. SV har ikke rettet opp regjeringens forslag til statsbudsjett, der mange av Husbankens ordninger ble avviklet.

 – Det er vanskelig å forstå at regjeringen med SV faktisk kutter tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, tilskudd til heis i eldre blokker, tilskudd til utleieboliger, og rådgivningstilskuddet for å gjøre eldre blokker mer tilgjengelige for eldre, sier Fredriksen.

Samtidig som regjeringen har varslet en boligmelding våren 2024 fjerner regjeringen de økonomiske virkemidlene som er nødvendig for faktisk å ha en aktiv boligpolitikk.

– Dette undergraver målet om at eldre kan bo trygt i eget hjem, at psykisk utviklingshemmede kan få egen bolig, og at unge uten foreldrehjelp kan få mulighet til å kjøpe egen bolig, utdyper Fredriksen.

Svekker BSU

Regjeringen svekker unges mulighet til å spare til sin første bolig.

– BSU svekkes kraftig. Med regjeringens statsbudsjettforlik vil de unge kun få 10 prosent igjen på skatten for pengene som er satt inn, ikke 20 prosent som det er nå, sier Bård Folke Fredriksen.

NBBLs Førstehjemindeks viser at stadig færre boliger er innenfor rekkevidde til en singel førstegangskjøper i Norge.

– Nå er virkelig ikke tiden for å redusere de unges mulighet til gode spareordninger til bolig, avslutter Fredriksen.