Kurset er utviklet av Heidenreich Oslo, og er et helhetlig konsept rettet mot lærlinger som er i slutten av sin læreperiode. I løpet av et år, skal de gjennom fire moduler med ulike temaer. 

Gode tilbakemeldinger
Den første heldagssamlingen fant sted i februar, da Heidenreich samlet lærlinger fra 25 rørleggerbedrifter i Oslo-regionen på Brobekk for å gjennomføre kurset «Stolt Lærling». 

Tilbakemeldingene har så langt vært svært oppløftende, sier distriktssjefen.

 - Vi evaluerte første samling og fikk svært god feedback fra lærlingene både på faglig innhold og gjennomføring. Lærlingene var engasjerte og positive, og bidro til mange gode samtaler i løpet av samlingen. Det blir spennende å følge disse gjennom et helt år, frem mot fagprøven. 

Samtidig som Heidenreich bidrar med kunnskap til lærlingene, får grossisten mye nyttig informasjon tilbake. Den skal brukes for å forbedre og forenkle hverdagen kundene ytterligere, forteller hun. 

Heldagssamling
Kurset løp over en hel dag, og hadde fokus på ulike praktiske områder de vil møte i sitt arbeid. 

- Vi skal ikke lære deltagerne å bli rørleggere, den kunnskapen har de allerede tilegnet seg. Men det er mye de skal beherske allerede som nyutdannede rørleggere. Vår tanke er å tilføre allmennyttig kunnskap for å skape en effektiv og god arbeidshverdag. Da er det greit å ha oversikt over hva som finnes tilgjengelig av verktøy og andre hjelpemidler. Det skal være et supplement til det de ellers lærer i bedriften og på skolebenken. Mye handler å tilegne seg kunnskap og informasjon på en effektiv måte innenfor alle områder en yrkesaktiv rørlegger trenger. 

Saken fortsetter under bildet:

HEIDENREICH_STOLTLAERLING_2023-2 (2)-1.jpg
Bildetekst: Disse personene fra Heidenreich er med på dagsamlingene "Stolt lærling". Bak fra venstre Jonas Kvikstad Lundblad,Svein Øyrås, Tom Erik Opsahl Hansen,Erik Alkesander Aas. Foran fra venstre, Kristin Engely,Line Andersen, og Thanh Dao. 

Etter oppstart, er det flere bedrifter som har ønsket å få være med. Et svært positivt tegn, fastslår Engely. 

- Det forteller at deltagerne snakker positivt om kurset. Vi merket også stor entusiasme gjennom hele dagen, som lover svært godt for fortsettelsen.