De fleste av oss har nok kjent på overraskelsen når vi står i dusjen og vannet plutselig endrer temperatur fordi det tappes varmt eller kaldt vann i en kran et annet sted i boligen – eller av andre årsaker. At vannet blir kaldere, gjør det «bare» ubehagelig. Verre er det om vannet blir glovarmt, med fare for skålding. 

- Det var nettopp dette som var bakgrunnen for at Oras begynte å forske på fenomenet, forteller Olav Aastvedt.

- Vi ønsket å eliminere problemet en gang for alle, enten ved å konstruere en helt ny kran, eller forberede og utvikle det vi allerede har. Løsningen ble en helt ny hjerne til våre termostater som fanger opp variasjonene i temperatur og trykk, selv med redusert vannmengde.

Sikker og bærekraftig

- Oras Comfort garanterer at dusjtemperaturen holder seg innenfor ±1 °C (NS-EN 1111). Det vil si at selv om vanntilførselen endrer seg i temperatur og trykk, garanterer* vi at dusjtemperaturen holder seg med nøyaktighet innenfor ±1 °C. Termostaten har også forbedret sikkerhet og beskyttelse med skåldesperre. Som en ekstra sikring mot skålding vil kranen stenge vanntilførselen dersom kranen ikke får tilførsel av kaldtvann. *Garantien gjelder for kraner med Oras Comfort termostat, påpeker Aastvedt og Halck. 

De trekker også fram at termostaten har forbedret ytelse på dusj med mindre vannmengde, og er dermed en god løsning for bærekraftige installasjoner og bygninger.

Enormt marked

Aastvedt legger ikke skjul på at de var veldig spente da de ble invitert til fabrikken i Finland for å teste løsningen, men ble desto mer imponerte da de fikk erfare at den faktisk fungerte akkurat som lovet. 

- Den nye Comfort-termostaten blir nå installert i hele vår Nova-range. Etter hvert vil det bli en standard i alle våre kraner. 

Konseptet ble vist fram første gang under VVS-dagene, og responsen lot ikke vente på seg. Susanne Karine Halck er ikke i tvil om at både rørleggere og forbrukere vil trykke nye Oras Comfort-termostaten til sitt bryst, og med det styrke Oras sin posisjon som en ledende aktør i VVS-segmentet ytterligere. 

- Vi setter med dette en ny standard både for dusjopplevelsen og sikkerheten.