Vi er vel alle uavhengige leverandører eller ….? Kan vi som selger produkter og løser problemer for våre kunder også kalle oss uavhengig, og i så fall i forhold til hva? Andre leverandører? Kundene? Nei jeg tror ikke det.

Norkjemi og Termorens har en felles kundegruppe – byygeiere som risikerer å få legionella. Når et nytt og interessant produkt mot legionella kommer på markedet, ville det ikke da vært naturlig for et uavhengig firma å se på denne løsningen på vegene av sine kunder når man ikke har et slikt produkt fra før?

Ville det ikke være naturlig for TermoRens, som en uavhengig leverandør, å presentere Norkjemi produktene for sine kunder? Begge firmaene har nemlig det meste felles. Man er enige om at man aldri kan garantere mot legionella, man er enige om at alle viktige rutiner og oppfølging må gjøres. Man er enige om at man må forholde seg til FHIs veilder hvor det bl.a står på side 42 med uthevet skrift : ” Det er anleggseierens ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig ”

Vårt ansvar er å sørge for å tilby løsninger som gjør at deres innretninger ikke er smittefarlig. Og det er der uavhengigheten opphører. Som leverandører har vi alle gode intensjoner, men vi har også våre egne produkter og løsninger. Selv om mange av disse produktene og løsningene er veldig like vil vi, om vi hater å innrømme det, helst selge våre egne produkter og løsninger. Det er det vi lever av og det er det som heter å drive butikk. Det er vi alle avhengig av for å overleve som private næringsdrivende.

Thore Andreassen