Blant de ”mytene” Holøs ville avlive var at:
• tette, velisolerte hus gir mugg og dårlig inneklima,
• lavenergi/passivhus blir for varme,
• passivhus virker ikke,
• det var bedre ”i gamle dager”.

Temaet for Holøs’ innlegg var at lavenergibygg og passivhus er viktige skritt mot bærekraftige bygg. Og siden hus står for cirka 40 % av den samlede energibruken, er hans konklusjon at vi ikke bare bør, men må, redusere energibruken i bygg. Et av de tiltakene han nevnte, som alternativ/supplement til å redusere varmetap, var å flytte smelteverkene til byene for å kunne utnytte overskuddsvarmen. Eller man kan gjøre som president Jimmy Carter, ta på genser.

Blant de strategiene Holøs fremhevet for å oppnå lav energibruk i bygge, var:
Passive strategier: Redusere varmetap.
Utnytte soloppvarming.
Utnytte termisk masse.
Utnytte dagslys
Aktive strategier: Solceller, solfangere, varmepumper, lokal kogenerering, vindturbiner.

Så gikk Holøs løs på det han kalte mytene om at passivhus er for tette og gir dårlig inneklima. Han refererte til at tyske og østerrikske passivhus, som er tette og har balansert ventilasjon, har mindre mugg, bakterier, radon og CO2 enn i lavenergihus, som er mindre tette og ikke har balansert ventilasjon.

I denne forbindelse opplyste Holøs at mange eldre norske hus er svært lufttette og har svært dårlig luftskifte. Det er også et faktum at avgassing fra byggematerialer luftes ut mer effektivt ved mekanisk ventilasjon enn ved vinduslufting. Han fremhevet videre at passivhus må ha effektiv vinduslufting for å kunne oppnå høy komfort også om sommeren.
Mange lavenergi/passivhus har hatt betydelige innkjøringsproblemer med de aktive systemene, og noen studier viser at det er liten forståelse for vedlikehold av ventilasjonsanleggene. Det er derfor grunn til å legge til rette for mindre kompliserte systemer.

Som kommentar til at ”Det var bedre før” viste Holøs eksempler på hvordan det ofte var før med isolasjon og tekniske anlegg. Det var ikke pent! Han opplyste videre at nesten ingen hus er utette nok til å gi et tilstrekkelig luftskifte, og fukt- og muggskader har vært vanlig i mange bygningstyper på grunn av kondens, inntrengning utenfra, bruksvann og lekkasjer. Dette kan sammenfattes med at forståelsen for riktig bruk og vedlikehold har vært mangelfull i lang tid.