Building information modelling (BIM) har revolusjonert byggeindustrien. Tegning og dimensjonering er en kompleks prosess som krever tett samarbeid mellom arkitekt, konsulent, byggherre og leverandører. Kommunikasjon er nøkkelen. BIM integrerer alle bitene i puslespillet sømløst. Derfor har Wavin som en verdensledende produsent av plastrørsystemer lansert våre nye BIM innholdspakker for bl. a. innomhus avløp – og gir derved MEP BIM brukere en Revit® pakke som er skreddersydd for å levere "as built" framstilling av rørsystemer. Ved å gi alle involverte parter en 100% korrekt framstilling av prosjektet er Wavin med på å gi byggebransjen tilgang til den mest effektive måten å beregne rørsystemer på.

Wavins "As built" modeller vs. Standard Revit pakker

Ikke alle BIM objekter er like. I dag er mange produkter som vegger, dører, toalett, servanter osv. spesifisert i Revit. Rørsystem derimot, legges inn som standardelementer - for eksempel blir generiske grener, reduksjoner etc. benyttet i BIM prosjekt. Dette øker faren for feil, ineffektivitet og dermed lite kostnadseffektive løsninger. For bygningsingeniører er "As Built" utrykket blitt standarden som gjelder. Det er langt mer krevende å framstille et rørsystem 100% korrekt, fordi det er så mange faktorer å ta hensyn til. Hvordan velge riktig kombinasjon av fittings for eksempel. (se bildet).


BIM Revit Wavin - nøyaktig fremstilling av komponentvalg

Wavins innebygde intelligente brukerstøtte i Revit innholdspakkene lar brukeren installere tilgjengelige rørdeler med et klikk, enten det er et enkelt T-rør eller en kombinasjon av flere komponenter. Slik får du en 100% "as built" framstilling - raskt og enkelt.

Å designe et bygg

Byggingeniører eller andre Revitbrukere kan produsere nøyaktig prosjektunderlag uten behov for kataloger eller spesifikk produktkunnskap takket være den innebygde intelligente brukerstøtten. Potensielle problemer som f.eks at røret kolliderer med en fast struktur, eller med andre rør, avmerkes tydelig. Dermed kan du allerede i beregningsfasen korrigere dette, slik at du unngår feil og bortkastet tid i selve byggefasen.

Byggefasen

Entreprenører og rørleggere vil ha god nytte av underlag med nøyaktige rørlengder og deleforbruk. De får en fullstendig produktliste ved noen enkle klikk, og får samtidig nøyaktige tegninger. Derved reduserer man monteringskostnadene betraktelig. Det blir også mulig å bestille spesialprodukter i god tid, og på denne måten hinder uforutsette forsinkelser. Sist men ikke minst, du unngår å bestille for mye eller for lite komponenter. Her sparer du både tid og penger.

Driftsfasen

Drifts- og vedlikeholdspersonell kan spare betydelige beløp siden BIM modellen tydelig viser nøyaktig hvordan rørsystemet er installert.

Wavin - først i verden

Wavin jobber kontinuerlig under målsettingen "Connect to Better". I denne sammenheng knytter vi deg opp mot de beste tekniske løsningene på markedet. Vi har gjennom mange år drevet produktutvikling som har gitt innovative produktløsninger - mange ganger som den første i verden. Her har vi gjort det igjen. Som første rørprodusent leverer vi Revit rørpakker med innebygget brukerstøtte som gjør dem lette og brukervennlige. Du får et 100% nøyaktig framstilling av våre rørsystem - og Revit har med dette fått et solid løft. Wavins Revitpakker er tilpasset hvert enkelt land, slik at sortimentet som vises er det du til en hver tid har tilgjengelig hos din forhandler.

Innholdspakkene er forskjellige i hvert land. Sjekk hvilke Revit rørpakker som er tilgjengelige for gratis nedlasting via http://www.wavin.com/web/bim-revit.htm.

For å gjøre oppstarten enkere, har vi laget demonstrasjoner og viser tips & tricks på vår YouTube kanal. I tillegg kan Revit brukere laste ned treningsmanualer slik at de med en gang kan se fordelene i våre innholdspakker.