Det sier fagsjef for sanitærteknikk Are Skaar Nielsen i Utdanningsnytt.no.

Vi som representerer yrkesfagene vet at mange rådgivere i grunnskolen gjør en god jobb i dialog med elever som funderer på framtidsvalg. Dessverre vet vi også at mange rådgivere som selv har akademisk bakgrunn står langt fra yrkesfagene og mulighetene de åpner for.

Det er i høstsemesteret og tiden frem mot jul at mange viktige beslutninger knyttet til utdanning tas. Undertegnede er fagansvarlig i Rørentreprenørene Norge, en organisasjon for norske rørleggervirksomheter. Vi engasjerer oss i utdanningspolitikken og deltagelse på utdanningsmesser er en del av vår hverdag. At skolerådgiverens rolle er sentral er vi ikke i tvil om.

Vi håper derfor at dere som har rådgiverroller og -funksjoner i skolen tar dere tid til å ta med dere noen betraktning som forhåpentligvis kan bidra til bedre valggrunnlag for flere elever.

Yrkesfag – ikke én men flere retninger med ulike muligheter og utfordringer

Dere har sikkert fått med dere de siste måneders hyppige oppslag om yrkesfagene. Debatten går livlig om hva som er de gode tiltakene for å få fart på rekrutteringen til yrkesfagene. Det er nødvendig at dette engasjerer politikerne. SSB anslår at vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2025. Det representerer et stort samfunnsproblem og det er en stor utfordring for norske politikere.

For ungdom er dette mindre interessant. For dem handler det først og fremst om å velge en vei med gode og trygge framtidsutsikter. Derfor er vi i Rørentreprenørene Norge opptatt av å balansere bildet når mediene forteller om dårlig rekruttering til yrkesfagene, og om arbeidsforhold preget av økende konkurranse fra uregulert og billig arbeidskraft.

Uregulert tilgang på billig arbeidskraft har ført til lavere lønninger for flere av fagene. Det er ikke til å stikke under en stol. Det er særlig innenfor tømrer, maler og murerbransjen at dette har fått store konsekvenser for rekrutteringen. Her er nedgangen betydelig. De beskyttede fagene som elektrikere har ikke de samme utfordringene. Tilsvarende er situasjonen for VVS-bransjen. Oppdragsgivere søker trygghet og velger kompetanse de føler seg sikker på. Det igjen gjenspeiler seg i lønnsnivået og i søkertallene. Innen rørleggerfaget var rekrutteringen stabil fra 2015 til 2016 med en mindre nedgang på ca to prosent.

Et viktig budskap til politikerne er at de må stille klare krav til sertifisering og kompetanse for å redusere ren lavlønnskonkurranse. Et viktig budskap til dere som gir råd til skoleungdom er at rekrutteringen til rørleggerfaget er stabilt og at faget blir stadig viktigere i et miljøperspektiv.

Rørfaget er helt sentralt i det grønne skiftet

Mulighetene er flere og varierte om man velger rørleggeryrket. En påbyggende mesterutdanning eller teknisk fagskole åpner mange dører i hele bransjen. En bransje som er og vil være helt sentral i det grønne skiftet.

Rørleggeryrket handler i dag om mye mer enn arbeid med rørleggertang. Det handler om energi, miljø, energieffektive løsninger og om komfort. Med andre ord. Et fag for fremtiden.

Yrkesfag – valgfrihet og gode muligheter for å etablere egen virksomhet

Står du overfor en elev som vurderer en praktisk retning, håper vi du i vil være med å videre formidle noen helt sentrale punkter som sier litt om mulighetsrommet.

Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter de neste 5 årene.

Bildet innenfor yrkesfagene er delt. Rekrutteringen til både rørlegger og elektrikerfaget skiller seg ut med stabil rekruttering og god lønnsutvikling.

Yrkesfag gir mange valgmuligheter.Yrkesfaglig retning oppleves verdifullt fordi man skaper konkrete resultater.Yrkesfag gir mange muligheter for videreutdanning.Yrkesfaglig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å etablere egen virksomhet.