Vi registrerer at den teknologiske utviklingen går i en rasende fart. I nye bygg kan vi snart koble til alt mulig av tekniske produkter via en app. Googler du "Internet of Things" («IoT») får du 249 millioner treff, tar vi samme øvelse på «Big Data» får vi 341 millioner treff. Så det skjer noe der ute.
Steinar Holm.[/caption] Men det er ingen som blir spesielt lykkelig av å få tilgang til en hel haug av app’er i et nytt næringsbygg. Hver i sær er de nok nyttige, men vi må samle dataene og se de ulike systemene i sammenheng før det gir en reell nytteverdi.
Teknologien blir først smart når en person kan bruke den til noe nyttig. Hva er så nyttig? Det er vel avhengig av øynene som ser. Fra mitt perspektiv må det være knyttet til enten mer fornøyde brukere og/eller lavere driftskostnader - gjerne med en miljøtanke bak det hele. Økonomi er en utrolig sterk drivkraft, så hvis vi kan koble teknologien sterkere til dette, så kan det bli mer fart i sakene.
I GK utforsker vi noen spennende muligheter. En av tingene vi jobber med er hvordan vi kan redusere antall uforutsette hendelser på bygg. Vi er kjent med at hvis det er et tidspunkt hvor det vil være spesielt dumt at noe går galt – så vil det skje på det tidspunktet.
Vi ønsker å hente data fra de tekniske installasjonene slik at vi i større grad kan forutse uønskede hendelser. Dette sikrer kunden forutsigbarhet og lavere utbedringskostnader, og det sikrer GK bedre ressursutnyttelse gjennom at vi vet når noe er i ferd med å gå galt. Smart for begge parter.
Teknologien gir oss muligheten, men den blir først smart når noen smarte folk har satt den i sammenheng med den praktiske utførelsen.
Sats på teknologien, men ikke glem hodene. Det er kombinasjonen av smart teknologi og smarte hoder som gir smarte løsninger. Arikkelen er hentet fra GK.no - fagblogg. Forfatter:  Steinar Holm, Konserndirektør eksisterende bygg.