coBuilder har siden 2001 utviklet ProductXchange i samarbeid med bransjeforeninger og aktører på utførende side for å sikre at lov- og forskriftskrav ivaretas for de som bygger. Utførende VVS-aktører har en særskilt utfordring for å bruke dokumenterte produkter, samt å ha monteringsveiledning tilgjengelig ved installasjon. Vi har i disse 16 årene arbeidet for å utvikle systemer som skal hjelpe byggherrer og utførende slik at man opptrer seriøst, bruker produkter som er egnet til bruk, er dokumentert i henhold til lovkrav og som ivaretar helse- og miljøkrav. Bygg- og anleggsnæringen består av mange aktører og bransjer derfor har vi utviklet et mottakspunkt via systemet goBIM, produsenter leverer/distribuerer sin dokumentasjon til brukere av ProductXchange. goBIM har eksitert som system siden 2001, men fikk først et eget navn i 2016. Les: VVP reagerer kraftig på coBuilders forretningsmodell om goBIM Dataene som ligger i goBIM er identifiserer produktet, dokumenterer produkt egenskaper, har data (ikke pdf) på kjemikalier, og forteller hvilke dokumentasjonskrav som stilles til produkter. goBIM er ikke en varedatabase, og inneholder også andre data enn det som finnes i varedatabasene. Dette er data som skal foreligge på byggeplassen (tiltaket) før produktet tas i bruk, og som hjelper utførende aktører i hverdagen. På en byggeplass er det ofte 30-40 aktører på de store prosjektene, et begrenset antall av disse kjøper produkter igjennom de nevnte grossistene, det vil derfor være behov for de utførende aktørene å ha et helhetlig mottakspunkt for produktdokumentasjon. goBIM inneholder ikke pris, dimensjoner eller logistikkmessige data som man trenger i en varedatabase. Les: Leverandører og grossister kritiske til coBuilder og goBIM I mange år har coBuilder gjentatte ganger oppfordret eiere og ansatte ved varedatabasene til å oversende dokumentasjon fra produsentene fra varedatabasene, der produsentene ønsker det, men dessverre uten resultat. Vi kan enkelt motta relevante data og dokumenter sømløst fra eksterne systemer, og vi mottar data fra over 50 systemer i dag der produsenter betaler for distribusjon av produktdokumentasjon. I ProductXchange er det over 25.000 små og store prosjekter, hvor 3.500 bedrifter og 12.000 brukere har goBIM som mottakspunkt for produktdata. For rørleggere har omleggingen av prislisten vært uheldig og urettferdig. Det er fordi rørleggere bruker systemer som består av mange produkter/komponenter. Vi vil endre dette, og er i dialog med Rørentreprenørene Norge for å finne en god løsning. Vi har også foreslått å betale tilbake penger for de som har betalt urettmessig mye, slik at vi fremover får en mer balansert og rettferdig betalingsstruktur. coBuilder har ingen intensjon om å konkurrere med varedatabasene, som vi vet gjør livet enklere mellom produsenter og grossister, da goBIM ikke er en varedatabase. Vi opplever at utspillet «Åpent brev til entreprenører», er et forsøk på å undergrave goBIM som produkt fra det norske markedet, da man ikke ser nytten for utførende aktører av å samle inne produktdata fra hele næringene i et mottakspunkt og at dette faktisk har en verdi som det er verdt å betale for. Det er produsentene som har det lovmessige ansvaret for at produktdokumentasjon på produktet utarbeides, og grossister har krav at det forefinnes ved salg. I dag mottar vi over 15 millioner varetransaksjoner på hvilke produkter som tas i bruk på prosjekter i ProductXchange, disse data får vi fra de som selger varene, ikke fra varedatabasene. Som en del av tjenesten vi yter for brukere av ProductXchange er å innhente dokumentasjon som er lovpålagt å ha på byggeplass/tiltaket før produktet tas i bruk, og dette tar vi oss betalt for. De utførende VVS-aktører har i dag store utfordringer å ha produktdokumentasjon på plass før montering, og sjekke at produktet er egnet til bruk. Dette er et lovkrav, samt at man skal sikre at rett produkt velges ut fra kundens beste eller ut fra byggherrens krav. Derfor er det trist å se at man ikke ser verdien i goBIM der byggherrer og utførende aktører har et system for distribusjon av produktdokumentasjon. For VVS-aktørene vil ProductXchange og goBIM få utvidet funksjonalitet som betyr at dagens måte å jobbe på vil vesentlig forenkles. Vi skal hjelpe utførende, grossister og produsenter med bedre prosesser, standardiseringer og digitalisering. Vi ser frem til å arbeide med bransjeaktørne for å finne enklere og bedre måter å jobbe på. coBuilder arbeider i dag over hele Europa med våre produkter, der goBIM har blitt et verktøy store aktører som Knauf, Wienerberger, Tata Steel og mange andre bruker for å distribuere produktdokumentasjon. coBuilder leder det Europeiske arbeidet i CEN med å utvikle standard for «produkt data maler» som skal brukes av en Europeisk byggenæring i fremtiden. Vi samarbeider med foreninger, aktører, standardiseringsorganisasjoner i mange europeiske land. Vi mener at vi har det beste systemet på markedet for produsenter i hele Europa, og at det er årsaken til vår voksende suksess internasjonalt. coBuilder tror at produsenter selv må ta ansvaret for sine data i deres egne datasystemer, og at dette vil være et av de viktigste konkurransefortrinnene i fremtiden.  Digitalisering vil foregår i byggenæringen slik det har skjedd innenfor f.eks. hotell-næringen, der man ved hjelp av standardiserte data kan samhandle og selge til aktører over hele verden. Før sommeren 2017 valgte BNL og skrive en avtale med coBuilder for overdragelse av «produkt data maler» fra goBIM og bruk av vårt nyutviklede dataverktøy for å kunne lage Norsk kontekst. At vi ble valgt håper vi er for at vi har gjort en god jobb. Vi oppfordrer de 3 varedatabasene om å bruke de data som felleskapet utvikler igjennom det arbeidet BuildingSMART Norge nå gjør for å lage åpne maskinlesbare data til bruk for alle aktører. Da vil data kunne fritt flyte imellom alle aktører, til beste for norsk bygg- og anleggsnæring. Vi i coBuilder er åpne for dialog og felles løsninger og vil jobbe med aktørene for å bygge et godt rammeverk videre, og håper at man kan bygge en felles respekt for hverandre.