Ahlsell Norge tar markedsandeler i et tøft grossistmarkedet, og vokser både innenfor VVS og VA. Markedsdirektør Frode Restad i Ahlsell forteller til VVSforum at de nå virkelig begynner å få effekt av hardt arbeid over tid. Store satsninger på butikk og nye butikkonsepter, ytterligere utvikling av logistikkløsninger, samt stort fokus på intern kompetanse skal i følge Restad gjøre Ahlsell mer attraktiv som grossistpartner.

VVSforum har tatt en prat med Frode Restad, og stilt han noen spørsmål om hvordan situasjonen er hos Ahlsell om dagen.

Restad er markedsdirektør i Ahlsell Norge, en stilling han har hatt de siste syv årene. Han er ansvarlig for markedsføring og markedsaktiviteter i selskapet, og er også leder for avdelingene som jobber med E-handel og katalog/produktinformasjon. Restad jobber på tvers av alle selskapets fagområder, inkludert VVS og VA, og har blant annet en nøkkelrolle i utformingen av Ahlsells nye butikkonsept.

Hva er status når det gjelder VVS ?
- VVS er fortsatt Ahlsell sitt største forretningsområde. Under John Thomas Blandhoel sin ledelse har vi opplevd en god utvikling de siste årene. Her har vi en bedre utvikling enn markedet og har nok tatt noen andeler. Mye av årsaken til dette ligger i det at vi har lagt en klar og tydelig strategi som sikrer full fokus på de kundene vi samarbeider med.

Hva med VA ?
- Når det gjelder VA har vi hatt en fin vekst innenfor alle våre kundegrupper. Vi har blant annet vunnet anbudskonkurranser på mange kommuneavtaler, som gjør at vi vil ha en vekst innenfor kommunesektoren i løpet av de neste årene. På infrastruktur opplever vi hvordan «Nye Veier» lyser ut flere store kontrakter i form av totalentrepriser, som en ny og spennende måte å prise prosjekter på. NTP - Nasjonal Transportplan sier at det skal bygges mye vei og bane i de neste 10 år, så potensiale her er enormt. Som den største flerfaglige grossisten, har vi i Ahlsell en stor fordel i den grad vi kan tilby kompetanse og løsningsforslag fra alle fag på denne type prosjekt, selv om konkurransen på dette området er svært tøff om dagen. Et annet viktig punkt er at vi har inntatt og holder på vår ledende posisjon innen havbruksnæringen.

Dere satser mye på fullsortimentsbutikker for tiden. Hvordan er fremdriften?
- Vi har en butikkstrategi som vi har kalt «Best i byen» og vi har god fremdrift på utrullingen av det nye butikkonsept i hele Norge. Så langt har vi åpnet nye butikker på Ski og Bryn, oppgradert butikkene i Porsgrunn, Bergen, Mo i Rana, og har nettopp slått sammen våre to butikken i Arendal til en stor og moderne fullsortimentsbutikk.

Er det planer om flere?
- Vi har over 50 butikker og salgskontorer i Norge, og jobber kontinuerlig med utvikling av alle butikkene våre. Konkrete planer for når de ulike butikkene vil oppgraderes vil vi informere om fortløpende. Vi kan allerede nå avsløre at vi i løpet av 2018 kommer til å flytte inn i nye bygg, både på Sandmoen i Trondheim, i tillegg til i Tromsø og Stavanger.

Hvor ser dere at det er mest interessant å etablere denne typen butikkonsept?
- Det er viktig for oss å være godt representert i hele landet. Vi opplever at det er både ønske og behov for fullsortimentsbutikker på alle steder, selv om det i første omgang er naturlig å fokusere på de største markedene og byene.

Har konseptet dere kaller for "One Stop Shopping" blitt en suksess?
- Vi ser at våre kunder tar godt imot dette konseptet. Dette baserer seg på gode erfaringer der hvor vi har gjennomført dette konseptet i Norge, hvor kundene over tid har kunnet handle alle fag inn under ett tak.

Hva betyr dette for kunden?
- Det er ingen tvil om at mange av våre kunder opplever en mer effektiv hverdag med alt på en plass. Både når det gjelder besparelse av tid og penger ved at kunden bare behøver å kjøre innom èn plass før arbeidsdagen starter, eller det at man kan legge lunsjpausen sin til et sted hvor de vet at man har alt man trenger. I tillegg er det jo et miljøaspekt i dette også, med en klar transportøkonomisk gevinst.

- Samtidig som vi samler alle fag i samme butikk, er det viktig å få fram at vi er veldig opptatte av å dyrke spesialistkompetansen som rørleggeren tross alt trenger. Balansen mellom en butikk som har «alt», samtidig som fagmannen skal føle seg trygg på at vi sitter med den beste produktkunnskapen i VVS-faget, er viktig.

Ahlsell setter kompetanse høyt på agendaen og VVS divisjonen har etablert Ahlsell Fagskole. Hva er dette?
- Ahlsell Fagskole er et internt kompetanseprogram for Ahlsell sine ansatte. Kompetanse selger og vi ser at vi oftere og oftere må bistå våre kunder med tekniske spørsmål. Ahlsell Fagskole setter kompetanseløft i system og er en fin mulighet for alle våre samarbeidspartnere og leverandører til å få frem riktig budskap og kompetanse til de over 200 dyktige kollegaene som jobber med VVS i Ahlsell. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi tror mange føler seg sett og ivaretatt når de får delta på Ahlsell Fagskole, og resultatet blir ansatte som er tryggere, motiverte og yter personlig service. Våre medarbeiderne får også mer kunnskap om fordeler med våre valgte leverandører og grossistmodellen. Resultatet blir mer kunnskapsrike medarbeidere, og det blir enklere å være leverandør og kunde som igjen fører til mer lønnsomhet i hverdagen.

Konkurransen blant grossistene er tøff om dagen. Hva mener du er Ahlsell sitt fortrinn i forhold til konkurrentene?
- Vi forsøker å være «annerledesgrossisten» i form av at vi satser lokalt der andre bygger ned. Vi balanserer det å kunne tilby bransjens bredeste sortiment av verktøy, arbeidsklær og forbruksmateriell, samtidig som vi rendyrker spesialistrollen mot VVS og VA. Etter fusjonen med kunnskapsbedriften Lexow, har vi dessuten fått markedsledende kompetanse på personlig verneutstyr inn i selskapet. Vi har over lengre tid hatt et produktsortiment på dette, men det at vi nå går fra 2 til 14 spesialister på dette feltet, er noe rørleggeren vil merke. Dette er utstyr rørleggeren uansett trenger, og som man i stor grad handler på andre steder enn hos rørgrossisten i dag.

Er det noen områder som skiller seg ut i forhold til aktivitet i Ahlsell?
- Store, komplekse byggeprosjekter i bykjernen, stiller enorme krav til oss som distribusjonspartner. Her har vi den siste tiden hatt en løsningsorientert tilnærming som vi nå virkelig begynner å se effektene av. Den nye fløyen på Universitetssykehuset i Tromsø, og Nasjonalmuseet i Oslo er begge gode eksempler hvor vi har vunnet fram med våre logistikkløsninger. I tillegg opplever vi stor aktivitet innenfor segmentet som handler om Facility management, hvor vi har en rådgivende rolle i forhold til vannbesparende løsninger for både hoteller og kjøpesentre.

- Når det gjelder VA, ser vi også her at markedet begynner å omfavne vår flerfaglige styrke innenfor større infrastruktur og veiprosjekter. Byggingen av nye Fylkesvei 704 utenfor Trondheim, er et konkret bevis på at anleggsentreprenøren så fordelen med å få både rør og kabelleveransen fra samme grossist.

Det er sju år siden Ahlsell etablerte et sentrallager på Gardermoen. Hvor viktig var dette grepet?
- Det er som vår logistikkdirektør Odd Hannestad sier "Det er nesten som å skifte et hjerte på en person som er i fullt arbeid." Jeg skal ikke si at det gikk smertefritt i overgangen, men vi opplevde raskt en bekreftelse på at dette var riktig strategi for oss. I dag opplever vi at sentrallageret på Nordkisa utenfor Gardermoen er en perfekt lokalisering for å kunne betjene kunder i hele sør Norge – ja vi kan sågar betjene kunder helt opp til Mo i Rana med leveranse dag 1. Med kun ett stort lagersted har man en unik mulighet til å benytte seg av et totalsortiment på nærmere 50.000 ulike artikler hvor alle transaksjonene foregår mot samme beholdning. På denne måten får vi også en betydelig forbedring i tilgjengeligheten av varer til våre kunder. Ett stort lagersted gjør det også mulig å investere i topp moderne automasjon – og det automatiske plukkanlegget som ble startet i 2010 har allerede blitt utvidet 3 ganger og vi holder på i disse dager med planlegging av ytterligere kraftig utvidelse på grunn av økt etterspørsel etter varer fra Ahlsell. Vi har også et mindre lager i Bodø som også har hatt en formidabel vekst. Her blir det også videre satsning med automasjon og mer moderne lagerdrift.