Roy Frivoll, daglig leder hos Avantor Eiendomsforvaltning er en av foredragholderne under Norsk Vannskadedag 2020. Der vil han dele Avantor`s erfaringer rundt vannskader, samt gå nærmere inn på hvorfor det går så galt i grensesnittene mellom regelverk, gode intensjoner, monteringsanvisning, prosjektering og fysisk utførelse.

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren og har for tiden stort fokus på videreutvikling av Nydalen, det nye bydelssenteret i Nordre Aker i Oslo. I tillegg har Avantor bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Avantor eier omlag 250.000 kvadratmeter næringseiendom. – Jeg vil dele vår erfaringer i forhold til vannskader i vår eiendomsportefølje, med blikk på hvordan rørbransjen opptrer, dens kompetanse og utfordringer fremover, sier han. Frivoll, som i fjor ble valgt til styreleder i Grønn Byggallianse, er opptatt av bærekraft. Han vil også komme innom markedsoppfatningen av rørbransjen og dele sine tanker om hvordan rørbransjen er rustet til å følge teknologiutviklingen og bidra til løse klimautfordringer. Kritisk til beskrivelse og utførelse Frivoll har tidligere uttrykt seg kritisk til både det rådgivende og de utførende leddene når tekniske løsninger skal beskrives og tolkes. – Det må tas mer hensyn til sluttbrukeren, ellers kan det fort bli kostbare og smertefulle erfaringer, Man har valgt en løsning ut fra å tilfredsstille en teknisk  forskrift uten å ta hensyn til hvordan løsningen fungerer i praksis. Når man fortolker regelverket på en måte som gjør sluttresultatet ubrukelig for brukerne er det noe fundamentalt feil, uttalte han blant annet til VVSforum. Frivoll er også forundret over at det lages særregler i Norge rundt vvs-løsninger, og trekker spesielt frem innbygde sisterner og rør-i-rør- systemer. Han mener rørbransjen burde forholdt seg til internasjonale standarder framfor å lage egne. Hva er årsakene? Vannskadeseminaret arrangeres av Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, DiBK og VVSforum. – Målet er å bidra med kunnskap til alle aktører i byggebransjen, slik at antall vannskader reduseres, forteller arrangørene. I de senere år har erstatningene etter vanninntrengings- og stopp i avløp/tilbakeslagsskader økt mye og koster nå i følge Finans Norge mer enn én milliard i året. Et sentralt tema på  vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før. – Er det regelverket og forskriftene for kompliserte? – Er det dårlig håndverk og utførelse? – Er dokumentasjonen om hva som egentlig  er årsakene til vannskader problemet? Mange hevder dessuten at statistikkene som forsikringsbransjen presenterer er for dårlige, og sier egentlig ikke hva de direkte årsakene vannskadene er. At kan være et problem for å angripe vannskadene på en god og riktig måte. Husk å meld deg på! Norsk Vannskadedag 2021 finner sted i Tromsø 30.september, deretter i Bergen 28. oktober. Her vil det være mye matnyttig for både byggherrer, rådgivere og rørleggere. Program og påmelding finner du her