Norsk Kommunalteknisk Forening har denne uken etablert rammer for et prosjekt sammen med blant annet Undervisningsbygg Oslo KF, Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet, om risikobasert bekjempelse av Legionella. – Vi har nå etablert et prosjekt for målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella. Målet er at kommunene skal unngå å bruke ressurser der man vet at det ikke er Legionella-smitte. 

NKF har sammen med Undervisningsbygg i Oslo og Stavanger kommune etablert et prosjekt for risikobasert bekjempelse av Legionella i kommunale bygg. Her deltar flere kommuner, sykehus, forskningsinstitusjoner og Folkehelseinstituttet.  

– Alle er opptatt av at Legionellasmitte må bekjempes, men hvor utbredt er det egentlig? Kommunene opplever påtrykk fra leverandører av ulike systemer for å bekjempe smitten. Dette oppleves som utfordrende ettersom de færreste har kompetanse til å vurdere behov og de ulike metodene opp mot hverandre, forteller Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF: – I regi av NKF har vi nå etablert et prosjekt som fremover vil jobbe systematisk med målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av legionellasmitte. Dette handler også om å unngå å bruke store ressurser der det faktisk ikke er noe smitte, og i stedet å følge veiledningen til Folkehelseinstituttet om «risikobasert bekjempelse». 

Viktig med kunnskap  –?Norske kommuner bruker i dag store ressurser på å bekjempe Legionella til tross for at statistikk blant annet viser at barn og unge i liten grad blir smittet av bakterien. Dessuten finnes den farlige varianten av Legionella i svært få bygg. Samtidig opplever mange kommuner pågang fra leverandører som vil selge sine systemer til alle bygg, også til bygg der man ikke har påvist legionella. Dette for å forebygge. Dette er dyrt og ofte unødvendig, forteller Gunnar?Slinning?Østad?seniorrådgiver i?Undervisningsbygg?Oslo KF og leder av prosjektet: – Vi vet at kommuner som har kommet langt i bekjempelse av Legionella regelmessig tar vannprøver og vurderer behov for tiltak utfra det. Da er det svært få tiltak man trenger å gjennomføre. I motsatt ende ser vi at kommuner ikke tar vannprøver for å vurdere behov, men likevel iverksetter tiltak for å bekjempe Legionella også der det ikke finnes. Dette tar unødvendig ressurser, så nå skal vi jobbe målrettet med å få etablert en kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella.