- Da kom varslene og meldingene om dannelse av hydrogengass innvendig i rørene med påfølgende advarsel fra blant andre FG, sier produktsjef Odd Skriden i Geberit Norge AS.

I 2019 ble galvaniserte sprinklerrør ikke lenger anbefalt i normer og standarder som sprinklerbransjen bruker som underlag. FK sendte i tillegg ut et brev høsten 2020 som ga det endelige nådestøtet fra deres side. Nå ville de ikke lenger godkjenne sprinkleranlegg som benytter denne type rør. Unngå å havne i knipe – Når vi da fikk avklaringen fra Geberit sentralt, så inneholdt den beskjed om at heller ikke godkjenningsinstituttene VdS i Europa og FM i USA vil gi en godkjenning på innvendig galvaniserte sprinklerrør. Derfor går vi nå bredt ut med informasjon om dette, for å unngå at sprinklerkundene våre bruker feil rør, sier Skriden, og legger til: – Vi oppfordrer alle til å avslutte bruken av galvaniserte sprinklerrør i våte sprinklerinstallasjoner fordi vi ikke får opprettholdt godkjenning, slik at sprinklerinstallatøren unngår å havne i en lei situasjon, sier Skriden, og legger til at Geberit Mapress Syrefast har opprettholdt alle godkjenninger, og fritt kan benyttes i både våte og tørre sprinkleranlegg, samt vanntåkeanlegg. Kan brukes i trykkluftanlegg – Selv om ikke Geberit Mapress har vært direkte berørt av problemene med galvaniserte sprinklerrør, så er vi helt klare på at vi advarer mot bruk av dem i våte sprinkleranlegg. Rørene vil allikevel bli værende på markedet fordi de er et meget godt alternativ til bruk i trykkluftanlegg, hvor de tåler en større mengde luftfuktighet enn vanlige stålrør. Kilde: Rørentreprenørene Norge