Det er Barlindhaug Eiendom og Corpo som står bak prosjektet Nytorvet Boligpark. Kontraktssummen er på 333 millioner kroner og byggetiden er satt til to år. Prosjektet består av 130 leiligheter, parkering samt noe næringsareal på bakkeplan, opplyser Consto i en pressemelding.

– Dette er et spennende og fremtidsrettet prosjekt, der bolyst står i sentrum. Vi ser frem til å sette i gang, sier daglig leder i Consto Øst, Bjørn Breian.

Det er Make arkitekter som er arkitekt og ansvarlig søker i prosjektet.

– Jeg vil trekke frem det gode samarbeidet og ryddig reguleringsprosess med Gjøvik kommune, kommenter, Hans Bernhard Biserød i Make arkitekter.

Nytorvet i Gjøvik har opp gjennom årene huset både kjøttkontroll, torghandel og tyskerbrakker.

Dagens form, som nå rives, ble ferdigstilt i 1964, og har rommet bensinstasjon, frisør, matforretning, møbelforretning, parkering og torgsalg, skriver Consto i meldingen.