– Jeg har fulgt organisasjonen fra utsiden en god stund og oppfatter den som seriøs og fremoverlent med mange dyktige fagfolk som nyter stor respekt. Jeg gleder meg til å jobbe med de andre ansatte og medlemsbedriftene i en rolle som er en god blanding av ledelse og fag. Det motiverer meg veldig å være med å påvirke mot en grønnere og mer bærekraftig bygningsmasse hvor det lønner seg å være god, sier Karlsen.

Karlsen har jobbet i Direktoratet for byggkvalitet siden august 2017. Før det har hun blant annet jobbet som daglig leder i Lavenergiprogrammet og avdelingsleder for forurensing og avfall i Bellona. I sistnevnte møtte hun også daglig leder i Grønn Byggallianse for første gang:

– Jeg har i mine tidligere jobber nytt godt av mye av den kunnskapen som er utviklet i Grønn Byggallianse. Jeg møtte Katharina første gang da jeg jobbet i Bellona og vi så etter nye kriterier for miljøvennlige bygg. Tror det var rundt 2010 og det fantes ikke så mye. Det har skjedd utrolig mye i riktig retning siden den gang, og det er jo tross alt ikke så lenge siden, sier Karlsen.

Karlsen er både cand. jur og cand. scient i organisk kjemi, begge fra Universitetet i Oslo. Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev forteller at hun er veldig glad for å få med Christine på laget:

– Vi er stolte over å ha rekruttert Christine. Hun har bred fagkompetanse med utdannelse både som jurist og sivilingeniør og vil supplere vår kompetanse veldig godt. Hun har også lang ledererfaring fra organisasjonslivet og forvaltningen, som kommer godt med i stillingen hos oss som fagsjef, sier Bramslev.

Tidligere fagsjef Anne Solgaard har valgt å gå over i en senior rådgiverstilling når hun kommer tilbake etter permisjon i august i år, for å kunne fordype seg mer i faglige oppgaver.