Ventilasjon

Planene er klare for Nasjonalt senter for inneklima i Trondheim

27.09.07: Dårlig inneklima er en langt viktigere årsak til helseplager enn luften ute, men likevel har oppmerksomheten vært konsentrert om det ytre miljø. Nå forsøker krefter tilknyttet NTNU å etablere et nasjonalt senter for inneklima i Trondheim.

Norges forskningsråd med miljømidler Norge-Polen

22.09.2007: Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forskningssamarbeidet med Polen, blant annet innenfor miljø. Dette skal finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene.

Energi- og miljøkonferansen 2007

23.09.07: Kielkonferansen "Energieffektive og miljøriktige løsninger" finner sted på den nye luksusfergen Color Magic 14.–16. desember. Arrangør er Stiftelsen Vekst og Vekst Teknologi AS.

Ingeniører mest ettertraktet yrkesgruppe

27.08.2007: Ingen yrkesgrupper har hatt sterkere vekst enn ingeniører det siste året. Etterspørselen etter ingeniører og annet teknisks personell økte med hele 113 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Dårlig inneklima fortsatt et problem

21.09.07: Det står ikke bare bra til med inneklima på arbeidsplassene i Norge. Litt bedre er det blitt de siste årene, men en SSB-rapport avdekker at det er mye å ta tak i.

Vil merke god inneluft

Strømsparing kan gå på bekostning av inneluft, mener forkjempere for godt inneklima.

Hvordan må vi bygge i årene framover?

17.09.07: 4. oktober går høstens første SINTEF-seminar av stabelen i Oslo, og forskerne vil presentere hovedresultater fra det store forskningsprogrammet KLIMA 2000.

Nytt laboratorium på Høgskolen i Oslo

21.09.07: Onsdag 5. september var det høytidelig åpning av energi- og miljølaboratoriet på Høgskolen i Oslo. Snoren ble klippet av kunnskapsminister Øystein Djupedal, som for anledningen kunne glede Høgskolen med en ekstrabevilgning på fem millioner kroner til nytt utstyr.

Kjøper nytt selskap i Sverige

19.09.07:Gjennom oppkjøpet forsterker GK sin stilling i stockholmsregionen. Saltsjö Ventilations AB vil fortsette sin virksomhet under samme navn og blir med dette et datterselskap i GK.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com