Ventilasjon

Rentestøtte for skolebygg må videreføres

08.11.07: Utdanningsforbundet mener at rentestøtte for skolebygg må videreføres. At regjeringen ikke foreslår å videreføre den rentefrie utlånsordningen til rehabilitering av blant annet skolebygg, er uholdbart, og dårlig inneklima går utover læringen mener forbundet.

Undervisningsbygg satser på inneklima

07.11.06: Undervisningsbygg har i flere år jobbet med å bedre inneklimaet i Osloskolene. Store beløp og ressurser er brukt på dette. En av satsningene i denne sammenheng er såkalt klimaskjerm av skolebyggene. Prioriteringen av dette arbeidet blir gjort i nært samarbeid med Utdanningsetaten.

Høy kvalitet er god butikk

06.11.07: På Forus utenfor Stavanger bygger Trallfa et 8000 kvadratmeter stort tilbygg til den såkalte Trallfa-gården. Her har byggherren gått bort fra kravet om lavest mulig pris og engasjert Gaute Flatheim som kvalitetssikringssjef for å skape et førsteklasses innemiljø. Resultatet er at Trallfa Industrier AS oppnår topp leiepriser. Leietakerne forstår hva innemiljøet betyr for trivsel og produktivitet.

Isolering av ventil i brannklassifisert konstruksjon

05.11.07: Fra Glava AS har vi mottatt følgende om isolering av ventil i brannklassifisert konstruksjon: Glava anbefaler at det benyttes 50 mm Glava Folie Industrimatte (nettingmatte av glassull). Bakgrunnen er at nytt NBI-blad krever mye større isolasjonslengder ved isolering av ventil, samt at det er god tilgang på Glava Folie Industrimattet.

Varm luft er dårlig luft

05.11.07: Det kom frem under fagkonferansen "Inneklima for alle" arrangert av Norsk Inneklimaorganisasjon på Rikshospitalet 24. oktober.

Innemiljøforskning – finnes den?

02.11.07: Under fagmøtet "Inneklima for alle" etterlyste Kristian Kruse i Statens arbeidsmiljøinstitutt norsk innsats på innemiljøforskning.

Mye arbeidsrelatert astma

01.11.07: Astma er den vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden. På fagmøtet presenterte overlege Jan Vilhelm Bakke flere av de faktorene som spiller en viktig rolle i utviklingen av arbeidsrelatert astma i inneklimaet. Bakke minnet innledningsvis om at mennesket er tilpasset klimaet på dem afrikanske savannen, og kompenserer for annet klima ved hjelp av klær og hus.

Godt inneklima for alle?

31.10.07: Norge er en sinke når det gjelder forskning på innemiljø, men interessen for dette viktige helsespørsmålet er stor. Det kom frem under fagmøtet "Inneklima for alle" på Rikshospitalet 24. oktober. Arrangør var Norsk Innemiljøorganisasjon.

Interfil AS inngår samarbeid med Parlock AS

29.10.07: For å styrke sin posisjon i markedet i Buskerud, har Parlock AS og Interfil AS inngått samarbeid om salg av ventilasjonsfilter.Parlock vil lagerføre standard filterdimensjoner på sitt lager i Hokksund, og de to bedriftene håper dette vil bidra til økt servicegrad i regionen.

YIT Building Systems AS har inngått en prosjektstøtteavtale med Enova

30.10.07: Norges største leverandør av tekniske bygginstallasjoner, YIT Building Systems AS har inngått en prosjektstøtteavtale med Enova på 46,5 millioner kroner. Avtalen vil gjøre det enklere for YITs kunder å investere i energieffektivisering, og antas å utløse nye energisparende investeringer på over 900 millioner kroner. Dette fremkommer i en pressemelding partene har sendt ut.

Ny standard for beregning av bygningers energibehov og -ytelse

26.10.07: En ny Norsk Standard med beregningsregler og inndata for å dokumentere bygningers totale årlige energibehov og energiytelse er nettopp utgitt av Standard Norge.

Avskrivningssats for tekniske installasjoner i bygninger

23.10.07: Den 16.oktober var Telfo i høringer med finanskomiteen for å argumentere for en høyere avskrivningssats for tekniske installasjoner i bygg, som utgjør en stadig større andel av bygningers verdi.

Interfil utvider lageret i Oslo

17.10.07: Med et større lager i Oslo ønsker Interfil AS å styrke servicegraden til gamle og nye kunder i hovedstaden. Fra 1. september har Interfil AS, Norges største produsent av ventilasjonsfilter, utvidet lageret i Oslo.

Nydalspynten: Kontorbygg for miljøbevisste

15.10.07: Øverst i Nydalen planlegger Avantor ASA et kontorbygg med et energibehov som er 60 prosent lavere enn for tilsvarende næringsbygg i markedet.

Lever du av betenkte kunder?

09.10.07: Vil du like å vite hva kundene sier om dine produkter, firma og hele bransjen? Utviklingen gjør det mulig å finne ut hva kunder snakker om på nettet.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com