Varme & energi

Storstilt fjernvarmeutbygging i Oslo

22.09.07: Den nye fjernvarme-ledningen fra Klemetsrud til sentrum blir en hovedpulsåre i Oslo, sa ordfører Svenn Kristiansen, da han tirsdag var med å markere anleggstart for en ny epoke i fjernvarmeutbyggingen i Oslo.

Pris til fysikkprofessor Egil Lillestøl

26.09.07: Egil Lillestøl er tildelt Forskningsrådets formidlingspris for 2007 som en anerkjennelse for forskningsformidling av særlig høy kvalitet.

Energi- og miljøkonferansen 2007

23.09.07: Kielkonferansen "Energieffektive og miljøriktige løsninger" finner sted på den nye luksusfergen Color Magic 14.–16. desember. Arrangør er Stiftelsen Vekst og Vekst Teknologi AS.

Et skritt nærmere felles energipolitikk

19.09.07: Den tredje lovgivningspakken for å etablere et indre gass- og elektrisitetsmarked i EU kom i dag.

Folk krever mer miljøinnsats av regjeringen

21.09.2007: Nordmenn er ikke særlig fornøyd med regjeringens innsats i klimapolitikken. Bare 1 av 4 nordmenn er fornøyd med regjeringens miljøpolitikk. Dette kommer frem i en befolkningsundersøkelse Norstat har gjennomført for Alstom.

Ingeniører mest ettertraktet yrkesgruppe

27.08.2007: Ingen yrkesgrupper har hatt sterkere vekst enn ingeniører det siste året. Etterspørselen etter ingeniører og annet teknisks personell økte med hele 113 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Varmepumper begynner å ta form

21.09.07: Klima & Varmeteknikk går i bresjen når det gjelder lansering av innovative produkter på det norske markedet. Carrier Diamond er en hjørnemodell som vil gjøre det lettere å akseptere en varmepumpe i sitt hjem.

Tre- og jordbruks-avfall kan bli 9 TWh

20.09.07: Skogen er svaret på etterspørselen etter bioenergi. Men rester fra jordbruket, i form av halm og kornavrens kan gi energi på opptil 4,5 TWh. Trevareavfall fra fabrikker kan utgjøre 4,3 TWh.

Vil merke god inneluft

Strømsparing kan gå på bekostning av inneluft, mener forkjempere for godt inneklima.

Roth Scandinavia blir til Roth Nordic

20.09.07:I juni feiret Roth Scandinavia AS tiårsjubileum. Etter 10 fremgangsrike år forandres navnet i Norge, Sverige, Danmark og Finland til Roth Nordic. Roth Scandinavia AS er et heleid datterselskap av tyske Roth Industries GmbH & Co. KG.

Hvordan må vi bygge i årene framover?

17.09.07: 4. oktober går høstens første SINTEF-seminar av stabelen i Oslo, og forskerne vil presentere hovedresultater fra det store forskningsprogrammet KLIMA 2000.

Mindre interesse for å skifte kraftleverandør

07.09.2007: 46 400 husholdskunder byttet kraftleverandør i andre kvartal 2007 viser en ny NVE-undersøking.

Et halvt hundre fjernvarmeprosjekter på gang

06.09.2007: I første halvår 2007 har Enova hatt sterk vekst i antall søknader om støtte til utbygging av ny fjernvarme og utvidelser i eksisterende fjernvarmenett.

Storsatsing på energieffektivisering i byggsektoren

08.09.07: Statsråd Odd Roger Enoksen var fredag 7. september med å markere etableringen av prosjektet ”Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg”, et banebrytende samarbeid mellom byggenæringen og myndighetene.

Haster med en miljøavtale om NOx

24.08.2007: - Regjeringen bør snarest legge opp en miljøavtale med næringslivets organisasjoner om reduksjon av NOx-utslipp.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com