VA

Norsk Vann er fornøyd med Klimatilpasnings-utvalgets arbeid

Klimatilpasningsutvalget leverte sin utredning til miljøvernminister, Erik Solheim tidligere denne uka, Organisasjonen Norsk Vann er blant de som roser utvalgets arbeid.

Nytt samarbeid i Østfold sikrer vanntilførselen

Takket være kommunene Sarpsborg og Moss, så er Fredrikstads innbyggere sikret trygg vanntilførsel i 40 år fremover. Østfold er sikret til et vannrike.

Norsk Vann kritiske til Mattilsynets forslag om å endre forskriftene

Mattilsynet har foreslått å endre drikkevannsforskriftene. Norsk Vann på sin side er kritiske til den juridiske holdbarheten av forslaget til Mattilsynet og foreslår at forskriftsmyndigheten blir lagt tilbake til fylkesmannen.

Bjarne Paulsrud første leder i forskningsnettverket VAnnforsk

Forskningsnettverket VAnnforsk – som vvs-forum.no omtalte 6. september i år - ble etablert onsdag, slik som forventet. Bjarne Paulsrud fra Aquateam AS ble organisasjonens første leder.

Drikkevannet har aldri vært tryggere

17.09.10: Drikkevannet du får i krana er trygt å drikke. Oppslag i media om risiko knyttet til parasitter i drikkevann er basert på gammel statistikk og gir et feilaktig bildeav situasjonen.

1,3 millioner nordmenn drikker vann som ikke er renset

16.09.10: Hele 1,3 millioner nordmenn drikker vann som ikke er renset for parasitter og nå slår en av landets fremste eksperter på vanndrikke, Bjørnar Eikebrokk alarm.

vvs-forum.no med ny design og egen printutgave i oktober!

16.09.10: Nyhetskanalen www.vvs-forum.no er på offensiven. Nå kan vi skilte med helt ny design, som skal gjøre det enklere og mer hensiktsmessig for våre lesere å finne frem blant artikler og annonser..

52 kommuner har fått tilstandsvurdert VA-tjenesten

13.09.10: Resultater fra tilstandsvurdering av kommunale VA-tjenester i 2009 med bedreVA foreligger nå. Disse viser at det er betydelige utfordringer og at utfordringene er større for avløpsområdet enn for vannforsyningen.

VA-sektoren får egen kunde-serviceportal i regi av Norsk Vann

10.03.10: Nå kan du klikke deg inn på www.va-kundeservice.no om du jobber med VA til daglig. Norsk Vann har nemlig etablert en egen kundeserviceportal som nå er oppe og går.

Nedslående kommunesvar når det gjelder ENØK innen VA-sektoren

07.09.10: Norsk Vann har foretatt en spørreundersøkelse blant VA-sjefer i kommune-Norge når det gjelder ENØK og det var nedslående resultater som undersøkelsen avdekket.

Forskningsnettverket VAnnforsk

06.09.10: 29.september skal nettverket VAnnforsk etableres på Park Inn Hotel på Gardermoen. Målet er å skape et nettverkssamarbeid som skal arbeide for å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) innen vann- og avløpsområde.

Forskrekket over strømbruket i vannsektoren

03.09.10: Vann- og avløpssektoren satte seg i 2008 som mål å redusere energiforbruket med 20 prosent. I stedet ser det ut til at forbruket øker med 20 prosent.

– Sjekk drikkevannet ditt!

01.07.10: Fire av ti nordmenn har ennå ikke garantert rent vann i springen, viser en ny rapport fra Vannverksregisteret.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com