Sanitær

Energitec AS stolt innehaver av Gulldiplom fra Resideo

Energitec har ambisjoner og mål om å være en foretrukket rådgiver innen trygt drikkevann.Selskapet  ble nylig tildelt gulldiplomet av Resideo Norge, som tegn på at de har tilegnet seg spisskompetanse på Resideos produkter og systemer knyttet til trygt drikkevann. - Det er vi stolte av, sier Energitecs prosjektleder Pål Jhonny Slettemark til VVSforum.

– Slik kan det ikke fortsette

For hver krone Gjensidige Forsikring får inn fra ansvarsforsikringen med rørleggerne, går 1,30 kroner ut i skadeoppgjør. – Det er ikke akkurat god butikk for oss, og slik kan det ikke fortsette, sier Lasse Vold - leder for boligbyggerlag i forsikringsselskapet - og advokat Erik Olav Løseth.

Ny spesifikasjon for bygningers energibehov: Varmtvannsbehovet avhenger av folk – ikke...

Sammen med fem byggeiere, fem leverandører og NTNU har SINTEF gjennom forskningsprosjektet VarmtVann2030 jobbet med å forstå varmtvannsbehovet i ulike bygningstyper bedre. Nå har målinger gjennomført i prosjektet resultert i endrede verdier for årsbehov og døgnprofil for energi til varmtvann i en ny norsk spesifikasjon.

Ivareta fuktsikkerheten ved prosjektering og utførelse

De fleste byggskadene som behandles av SINTEF er vann- og fuktskader. En mye brukt anvisning i Byggforskserien om hvordan man kan ivareta fuktsikkerheten i byggeprosjekter er nå oppdatert.

– Det er ikke bare VVS-rådgiveren og rørleggeren som har ansvaret...

Det sier Svein Ole Grøsland, faglig leder våtrom i Erichsen & Horgen AS på vegne av Erichsen & Horgen AS. Han mener dagens forskrifter og regelverk rundt vannskadesikkerhet er svært vanskelig å etterleve for prosjekterende og utførende, og støtter fullt opp om en gjennomgang og revurdering av funksjonskravene til vannskadesikkerhet i TEK17 som også RørNorge har tatt til orde for. 

– DiBK er åpne for lyttemøte til forbedringer i TEK

Rørleggere, rådgivere og entreprenører sliter med å bygge gode installasjoner og samtidig følge en forskrift som er ment å ivareta sikkerhet mot vannskader. RørNorge har nylig gått ut med å si at forskriften er moden for vurdering. Mange spør seg rett ut om den er mulig å følge, dersom den skal tolkes slik den står. DiBK er åpne for å høre hva rørbransjen har å si.

Purus leverer slukløsninger til nye Miklagard Hotel

Purus er godt i gang med leveransen av slukløsninger til spa- og storkjøkkenavdelingen ved nye Miklagard Hotel. Prosjektsansvarlig hos Purus, Lars Andre Røkke, er svært godt fornøyd med at de har fått dette prosjektet i tett samarbeid med Rørteft AS.

Grohe vil vokse sammen med grossistene

Grohe Norge har nå staket ut den framtidige veien for å nå ut til rørleggerne. Den veien vil de gå sammen med grossistene, forteller selskapets Country manager Anne Dahl Øiseth. - Nå har vi skrevet avtale med alle de tre store grossistene BD, Heidenreich og Ahlsell. På den måten skal produktene og kompetansen vår, være lett tilgjengelig for bransjen, påpeker Øiseth.

– Rørleggeren kommer alt for ofte under press

Både en vannskadeforskrift som er moden for revidering, mangelfull prosjektering og stadig mer begrenset plass å jobbe på gjør det krevende for rørlegger å gjøre en god jobb. Å komme lekkasjene til livs handler om å finne gode løsninger og legge til rette for godt rørleggerhåndverk.

– Vi må tørre å stille krav til kunden

Sindre Barbo, daglig leder i Elvebyen Rørservice AS i Drammen, er daglig hjemme hos kunder og pusser opp bad eller utfører andre rørleggeroppdrag. Han er svært betenkt over hvor mye slurv og «hjemmesnekrede» løsninger han opplever. – Det resulterer i mange vannskader som bransjen får skylden for, sier han til VVSforum.

Purus lanserer Purus Corner Chess i matt hvit

- Vi viser med dette at Purus er en trendsetter og vi følger med på utviklingen, sier salgssjef Søren Brøndum Knudsen. - Mens Purus Line Chess matt hvit ble lansert på toppen av Trysilfjellet og Purus Corner matt svart i de dype skoger, er det helt naturlig å lansere Purus Corner matt hvit langs den norske kysten.

Lanserer ny trendy sort varmtvannsbereder

Høiax lanserer Carbon Light 200, en helt ny trendy varmtvannsbereder i sort.

Etterlyser større vilje til å følge TEK17

- Alt for mange tar for lett på vannskadeforskriften, og særlig blant de prosjekterende. Dette er en av årsakene til unødvendige lekkasjer i bygg. Hvis forskriften på noen områder er umulig å følge, burde særlig Rørentreprenørene Norge komme på banen for å rydde opp.

Utvikler fleksibelt gulvsluk som skal redusere risiko for installasjonsfeil

– Vi har tatt tak i at en så stor andel av vannskader på våtrom er grunnet overgangen fra gulv og membran, til sluk, og ofte som et resultat av feilinstallerte sluk. På bakgrunn av dette har vi satt oss inn i hvilken del av koblingen mellom sluk og gulv som er mest kritisk.

Sintefs anbefaling om lekkasjesikring skaper forvirring

Sintef sidestiller loddede og gjengede skjøter med heltrukne rør når det gjelder lekkasjesikkerhet. Presskoblinger derimot mener man ikke holder vann og at de derfor bør ha fuktfølere, på tross av at bransjen i dag sidestiller disse løsningene.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com