Nyheter

Stat og kommune svikter offentlige anbud

07.01.08: Det er lite ryddighet i kommuner og offentlige etater når det gjelder å holde orden på statlige anbudsreglene som gjelder for innkjøp av varer og tjenester. Og verre er det blitt.

Den gode og den dårlige byggeleder

04.01.08: Den som har et markeringsbehov er en dårlig byggeleder. Det sa regiondirektør Jørgen Hals i Skanska da han i går holdt sitt innlegg under Kursdagene i regi Av NTNU i Trondheim.

Mer kontroll av energikrav i nybygg

03.01.08: Et strengere regime når det gjelder kontroll og tilsyn med at energikrav i nybygg overholdes. Og så skal det innføres energimerking av bygg. Klar melding fra Kursdagene ved NTNU.

Prototypeanlegg for biodrivstoff bygges

02-01-08: Norske Skog og de norske skogeierandelslagene har i dag signert en avtale om å etablere et felles selskap for å utvikle og produsere biodrivstoff basert på trevirke/tømmer. Et prototypeanlegg for biodrivstoff vil bli bygget i tilknytning til Norske Skog Follum.

Energi- og miljøkonferansen truer med straff

21.12.07: De 120 deltagerne på årets Konferanse for energi og miljøteknologi, arrangert av Stiftelsen Vekst for 13.år på rad, ble enige om å arbeide for innføringen av en Garanti for bygningers energibruk. I praksis betyr dette at dersom en arkitekt/rådgiver eller entreprenør leverer et nytt bygg med dårligere energibruksegenskaper enn spesifisert av byggherren, så utløses straff gjennom et garantiansvar.

Bedre verktøy for å beregne varmebehov

20.12.07:Barlindhaug Consult AS satser på enda mer effektive verktøy for energibehovsberegninger.

«Folk vører ikke penger»

19-12-07: – Markedet blir bare bedre og bedre, det går i titusener. Her har vi ofte kunder som kjøper for 40 til 50 tusen kroner. I avdelingen på Rud i Bærum er det mange som handler for 80-90 000, en kjøpte for 220 000.

Dansk-tysk varmepumpe seiret i USA

18.12.07: For tredje gang har amerikanerne arrangert 10-kamp i solenergibygging. Dette er en konkurranse sponset av energidepartementet i USA. Dette miljø-fremstøtet foregår rett utenfor Det hvite hus i Washington D.C.

Forskningsrådet pusher på

17-12-07: Forskningsrådet foreslår en kraftig opptrapping av forskningen på klima, fornybar energi og miljøteknologi. I sitt budsjettforslag for 2009 foreslår Rådet en vekst på 300 millioner kroner til området.

Alternativ for statsministeren

13.12.07: Det er ikke bare statsminister Jens Stoltenberg som bør skifte sin gamle oljekjel, slik Aftenposten skrev i går. Regjeringen selv påpeker at det finnes 130 000 oljekjeler i norske villaer som kan være ”klare” for utskifting.

Fjernvarmekamp i Sandefjord

11-12-07: Konkurransen om å bygge fjernvarme i Sandefjord blir hardere. Skagerak Varme AS og Agder Energi Varme AS er gått sammen om å søke konsesjon hos NVE.

Gode råd om byggautomatisering

10-12-07: - Tenk helhet, tenk full integrert byggautomatisering. Se på langsiktig økonomi og energibruk. Glem investeringskostnadene. Disse rådene kommer fra Tom Erik Bakkene i Honeywell.

Nullskadebedrift med motivasjon og kontroll

07.12.07: – Nullskade er en kombinasjon av trivsel og kontroll, og kvaliteten på de produktene vi leverer, sier rørleggermester Thomas Land til VVS-forum. Han er daglig leder av rørleggerbedriften Thomas Land AS på Stabekk, en av de såkalte nullskadebedriftene som har vært med i vannskadeprosjektet i regi av NRL og If skadeforsikring. Thomas Land var medlem av styret for NRL i Oslo.

Sweco Grøner overtar Opticonsult

06.12.07: Sweco Grøner har inngått avtale om å overta Opticonsult AS. Oppkjøpet blir Sweco Grøners åttende oppkjøp av rådgivende konsulent virksomheter i Norge i løpet av de siste to årene. Opticonsult har i dag 160 ansatte, og de fleste sitter i Bergen og Stavanger.

Tilstandsvurdering av Osloskolene

03.12.07: En større tilstands-vurdering av skolene i Oslo er nå på trappene. Oslo Kommune ved Byrådet ønsker et oppdatert estimat av vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen til Undervisningsbygg. Estimatet skal kunne skille mellom det totale vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsetterslepet. Kostnadene skal kunne identifiseres som tilhørende Undervisningsbygg eller Utdanningsetaten.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com