Kommentaren

IoT og Big Data – nyttig innen eiendom?

Vi registrerer at den teknologiske utviklingen går i en rasende fart. I nye bygg kan vi snart koble til alt mulig av tekniske produkter via en app.

– Så mye som 30 prosent av strømmen kunne vært spart

Se på grafen under, alt ser normalt ut ikke sant? Nettopp! Det er det som er problemet. Det har vært påskeferie og likevel har det vært godt og varmt i barnehagen.

Ny terskelverdi vil gi fortgang i det grønne skiftet

Med en høyere terskelverdi for utlysning på Doffin vil man kunne øke tempoet på investering i energieffektive tiltak.

«Vi etterlyser en mer balansert veiledning om yrkesfag»

- Mange rådgivere som selv har akademisk bakgrunn, står langt fra yrkesfagene og mulighetene de åpner for.

Lønnsom energieffektivisering av eksisterende bygg

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste utfordringene knyttet til energibruk og dermed CO2-utslipp i europeiske bygg. Likevel blir bare 1,2% av...

Fremhev nyansene innenfor yrkesfagene

Rørentreprenørene Norge har sendt brev til til Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen hvor de ber komiteen nyansere debatten om yrkesfag.

Stort potensial hvis regjeringen vil

”I det grønne skiftet må staten være en aktør. Det er ikke nok at den etablerer spillearenaen”, skriver regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i...

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.

Økt teknologinøytralitet

Eli Heyerdahl Eide og Dag Halvorsen skriver i tilsvar til Per Jæger at den vannbårne festen langt fra er over. Kommentaren kan forstås dithen at de ønsker regulatoriske grep mot direktevirkende elektrisitet til oppvarming av bygg.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com