Fagartikkel

Risikovurdering, alltid første steget i god legionellakontroll

God legionellasikring av bygg krever god kartlegging og nøye planlagte drifts- og kontrollrutiner. Kiwa NorKjemi foretar alltid en risikovurdering av bygget som første steg i arbeidet i legionellasikringen. Vurderingen er basert på mange års erfaring samt de til enhver tids lover og forskrifter.

Sprinkleranlegg – slik unngår du konflikter og feil

Sprinkleranlegg er noe som normalt blir utført av rørleggere. Hvorfor er dette et fag som skaper konflikter, reklamasjoner og dårlige økonomiske resultater? Denne artikkelen skal belyse denne problemstillingen, hvorfor problemene vil øke og hvordan det er mulig å unngå slike problemer i fremtiden. Konfliktene er i dag mellom rørlegger og grossist, men er det der problemet ligger?

Taper millioner på ventilasjon

- Behovsstyrt ventilasjon er i vinden, men mange skiller ikke et moderne system fra et gammelt. Den feilen koster flesk, sier Axel Hammer i GK Norge.

Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Bygg fuktsikre baderom med påstrykningsmembran

Ved riktig utførelse fungerer påstrykningsmembran meget godt som vanntett sjikt bak fliser i våtrom. Membransystemet må være testet og godkjent, og det er viktig at komponentene i systemet testes og brukes sammen.

Diskusjon om kuldemedier i Norge, men EU setter standard

Diskusjon rundt kuldemedier foregår i Norge, men vi har nok liten innflytelse på hva som til sist blir løsningen. EU derimot setter standarden og...

Stortingsmelding 25 – Kraft til endring: Et første steg for å...

Kraft til endring er tittelen til Stortingsmelding 25, hvor Olje- og energidepartementet (OED) har satt som mål å redusere energiintensiteten med 30 % innen 2030. Videre har Energi- og miljøkomiteen i sin innstilling til Stortinget fremmet at det bør settes et konkret mål om å redusere energiforbruket i eksisterende bygninger med 10 TWh, sammenlignet med 2017 nivå.Stortinget, og forhåpentligvis Regjeringen, har dermed gitt oss i bygge-, VVS- og eiendomsbransjen det initielle premiss for å, istedenfor å snakke om energireduksjoner, faktisk realisere dem!

Store endringer for alle som bruker ventilasjonsfilter

Det blir store endringer for brukere og produsenter av ventilasjonsfilter neste år. Glem filterklasse F7. Glem EN779. Nå blir alt snudd på hodet.

2226 – ekstrem forenkling

Et kontorbygg i Østerrike har motivert en rekke norske byggherrer, entreprenører og rådgivere til å forenkle tekniske installasjoner. Her får du vite hva som gjør 2226-bygget så spesielt.

Naturlig klimatisering av kontorbygg

En av de mest kjente sitatene fra Einstein lyder: «Make things as simple as possible – but not simpler». Dette kan med fordel overføres til klimatisering av bygg.

Energiløsninger i framtidens bygninger

I framtidens bygninger vil energiløsninger handle om varmtvann og kjøling. Bransjen må fornye seg etter dagens behov og være åpen for nye muligheter. I denne fagartikkelen beskriver energirådgiver Usman Ijaz Dar i Sweco noen av disse mulighetene.

Revisjon av NS3031: Tid for å fokusere på energisystemer

I denne fagartikkelen sammenlignes gjeldende utgave av NS3031 og metoden som ligger til grunn for høringsforslaget til ny NS3031. Resultatene viser at «standardtallene» i gjeldende NS3031 avviker til dels vesentlig fra prosjekterte løsninger, og at effektfaktorer for varmepumpe avhenger av flere variabler enn kun anleggstemperatur.

"Varmepumpekonsepter i tilnærmet nullenergibygg (NZEB)"

I EU står drift av bygninger for ca. 40 % av total årlig energibruk og ca. 35 % av årlige klimagassutslipp. I arbeidet med å gjøre bygningsmassen mest mulig bærekraftig har EU det siste 10-året innført en rekke nye, viktige direktiver deriblant "Bygningsenergi-direktivet", "Fornybar-direktivet", "Energieffektiviserings-direktivet" og "Økodesign-direktivet".

Helseeffekter av forbrenning i bygninger

Libby, Montana, USA var mye plaget med uteluftforurensning når det var kaldt om vinteren med «inversjon» og stillestående uteluft, ikke helt ulikt forurensningen på Danmarksplass i Bergen. Men i Libby gjorde man drastiske grep. Alle gamle vedovner ble skiftet ut med moderne og energieffektive ildsteder. Samtidig ble det arrangert folkeopplæring i riktig vedfyring. Dette bidro til svært positive effekter.

Avtrekksluft kan varme opp boligen

Den vanligste typen avtrekksvarmepumpe fungerer etter samme prinsipp som en luft-vann varmepumpe. I stedet for uteluft benyttes energien i den brukte lufta som trekkes ut av bygget,til å levere varme i et vannbårent system.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com