Aktuelt

Oppvarming, varme-kilder og inneklima

Oppvarming, varmekilder og bruk av energi inne kan ha stor betydning for inneklima og helse. Fyring kan forurense både inne og ute, moderne forbrenningsteknikk kan både redusere energiforbruket og bedre miljøet. Elektrisk oppvarming slik som vi bruker den i dag kan både være sløsing med energi og skadelig for innemiljø.

– Er som å gå mange 10-år tilbake i utvikling

Daglig leder i Norsk Varmeteknisk forening. Rolf M. Blaker skriver i en kommentar om de nye energikravene til bygg som ble offentliggjort i et høringsnotat 16.februar. Blaker kommenterer spesielt frislippet av elektrisitet som oppvarming, og mener man går mange 10-år tilbake i utvikling. Han mener dette kan få store konsekvenser for hele VVS-bransjen, inkludert leverandører, rådgivere, entreprenører og rørleggere.

Enova gir støtte til kartlegging av energitiltak i oppgraderingsprosjekter

Eksisterende bygg har stort potensiale for energieffektivisering. Nå får byggeiere, borettslag og sameier som ønsker kartlegging av aktuelle energitiltak støtte fra Enova.

Minstekrav til ventilasjon i bolig bør økes

Kravene i TEK er for lave. Tettere bygg og nye materialer krever mer utskifting.Ventilasjon i bolig burde helst vært dimensjonert etter samme prinsipper som i kontorbygg. Mats Eriksson i VKE synes minstekravene til luftmengder for boliger i TEK allerede er satt for lavt.

Prognosesenteret: -Bunnen nådd i 2014

– 2014 ble et bunnår for varmepumpemarkedet, gitt alle modellmessige forutsetninger, sier administrerende direktør Bjørn Birkeland i Prognosesenteret, som tror på jevn vekst fram mot 2020.

– Ungdommen er ikke tilstrekkelig motiverte

- De unge som skal inn i rørleggerfaget er nok altfor ofte for lite motivert til at de orker å stå løpet helt ut og deretter gjøre en god jobb. Rett motivasjon er viktig, sier rørleggerlærling og nybakt Nordnorsk mester, Øyvind Birkeli hos Bodø VVS til www.vvsforum.no

Nye energiregler: Dette bør du vite

Høyere varmegjenvinning, SFP-faktor på 1,5 og strengere krav til behovsstyrt ventilasjon er tiltak myndighetene foreslår for å presse ned energibehov i nye bygg

– Det leveres for mange gammeldagse løsninger

– Det er en utfordring for varmebransjen generelt at litt for mange rørleggere og VVS-folk leverer gammeldagse løsninger i nye bygg, sier Rolf Iver Hagemoen i Novap.

Grønn IT – Unikt høytemperatur kjøle- og varmepumpeanlegg ved NTNU Gløshaugen

NTNU Drift har nylig satt i drift et unikt kjøle- og varmepumpeanlegg ved NTNU Gløshaugen, Trondheim. Anlegget kjøler superdatamaskinene ved Tungregnesenteret samt flere andre data-sentraler ved NTNU, og leverer varme ved 40 til 80 °C inn på det interne fjernvarmenettet.

Bedre tider for trette skoleelever?

Nyere forskning viser oppsiktsvekkende resultater av å variere fargetemperaturen på lyset i klasserom. Varierende lysintensitet og fargetemperatur i klasserommene kan hjelpe elevene til å bli mer våkne, til å konsentrere seg bedre og til å slappe av.

Opplæringskontorene har stor betydning for fagopplæringen

Opplæringskontorene har styrket seg innenfor fag- og yrkesopplæringen fra 1997 til 2013. De har vokst, både i omfang og betydning. Det viser en NIFU rapport som tar for seg opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen, deres organisering, deres økonomi og deres rolle i fagopplæringssystemet.

Ny forskning viser at godt innemiljø øker produktiviteten

Med tanke på de ansattes produktivitet, er det fysiske innemiljø like viktig som det psykososiale. I en bredt anlagt undersøkelse, fastslår dr. scient Ragnhild Wiik at produktivitetsgevinsten er stor om luft, -lyd- og estetiske forhold bedres.

Ren luft fra fjellet – mot alle odds

Interfil AS har blitt en stor nordisk leverandør av ventilasjonsfilter. Nå feirer bedriften 25 år. Mannen bak den vellykkede industrireisingen i fjellkommunen Skjåk er Harald de Presno.

– VVS-bransjen bør se mer til inert luft

- Inert luft er inneklima og bør interessere VVS-bransjen langt mer. Det er riktig som det ofte pekes på at inert luft hindrer brann, men teknologien er langt mer enn brannsikring, sier en entusiastisk Geir Jensen hos Cowi.

Mer effektiv energibruk i Fastlands-Norge

Energibruken i Norge blir stadig mer effektiv. Blant annet bidrar fjernvarme og bioenergi. Energikildene har delvis erstattet bruk av olje.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com