I en kommentar fra Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge - på vegne av arbeidsgruppen som skal jobbe med nye læreplaner - ønsker vi å presisere at det absolutt ikke er meningen at nye læreplaner skal bli dårligere enn de gamle. Les også: Rørleggerutdanning uten fagtegning? Bransjen forventer at det blir riktig kvalitet i utdanningen og arbeidsgruppen skal tilrettelegge- og sørge for at forventningene innfris. Nå er det slik at dette er første utkast til hva en rørlegger skal kunne etter endt utdanning. I tillegg skal det jobbes med læreplaner for både VG2 Rør og VG3 Rør. Arbeidsgruppen er av den formening at for å kunne installere rørinstallasjoner for et sanitæranlegg etter tegninger og beskrivelse er det naturlig at også kandidatene kan tegne enkle anlegg på nivå med en enebolig. I vårt første utkast av læreplanen VG3 har vi tatt med at rørleggeren skal kunne utføre enkle beregninger, skal kunne dimensjonere og regne ut fall – noe som også er en del av tegnedelen (prosjekteringen). Tegning er en av flere viktige emner som en rørlegger skal beherske etter endt utdanning. Arbeidsgruppen noterer innspillet fra Ole Larmerud at det bør presiseres at rørleggeren skal kunne tegne enkle sanitær- og energianlegg som en del av sluttkompetansen for rørleggerfaget.