Norsk Kjøleteknisk Forening har invitert mange ressurspersoner og har satt opp en foredragsliste som burde være av stor interesse for deltakerne. Blant annet vil Stig Rath, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi – snakke om en rekruttering til det han kaller en usynlig bransje. Et annet foredrag som virker er spennende er Kim Valbum som skal fortelle at rørleggere og elektrikere nå har blitt Danmarks nye kuldemontører. Kim Valbum kommer fra AKB – Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening.

Det blir også fokus på F-gassforordningen. John-Akre-Aas fra firmaet Moderne Kjøling AS stiller spørsmålet om F-gasregelverket og hvordan dette kan innføres og praktiseres i en bedrift. Lisbeth Solgaard i Isovator gir deltakerne en status og kommer til å si noe om hva man kan forvente seg av nye krav. Trykkdirektivet er 10 år og Knut Burud fra DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – vil kommentere erfaringene etter 10 år med det nevnte direktivet.

Under temaet praktisk kuldeteknikk vil David Zijdemans fra Oso Hotwater vil gi møtedeltakerne en nærmere innføring i varmepumpebruk, akkumulator og solenergi.

Norsk Kjøleteknisk forening vil også avvikle årsmøte under Bodø-oppholdet. Rune Sjøli er dagens leder av foreningen.

I tillegg til det faglige programmet, så vil det også bli arrangert en messe der flere kjente leverandører er med.