Boligbygg Oslo KF eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med nesten 12.000 boliger og 25.000 leietakere er Boligbygg Oslo KF Norges største utleier av boliger, med en portefølje bestående av alt fra verneverdige bygårder til moderne bygg.

– For vår del betyr det å få denne avtalen sikkerhet for prosjektmiljøet vårt i flere år fremover. Denne danner et godt økonomisk fundament for oss, sier avdelingsleder Jan Erik Herregarden i Bravidas rørserviceavdeling i Oslo og Sandvika.

Avdelingen hans deler oppdragsmengden med Bravidas rørserviceavdelinger i Lillestrøm, Drammen og Romerike. Bravida er en av fire aktører som deler på en total rammeavtale med Boligbygg Oslo KF, verdisatt til 470–520 millioner kroner fordelt over fire år.

Kontrakten ble signert 14. mai.

– Vi var ikke billigst, men gjorde det bra på kvalitet og kompetanse. Kontrakten var vektet 30 % på pris, 10 % på kompetanse og en case-oppgave som var vektet 40 %, forteller Herregarden om prosessen.

Riktig kompetanse
Boligbygg Oslo KF ønsket vanntåkeanlegg fremfor mer tradisjonelle sprinkelanlegg i denne avtalen. Etter at det ble innført en ny europeisk standard for vanntåkesystemer i 2020, har interessen for denne formen for brannsikring økt betydelig. Bravidas røravdeling i Drammen har bygget seg opp solid kompetanse innen installasjon av slike systemer.

– Vi har hatt en god del vanntåkejobb på Kongsberg sykehus. Vi ser at det er nettere og mindre plasskrevende enn sprinkler. Det er spennende å få jobbe med noe som er en relativt ny standard i bransjen, sier avdelingsleder for Bravidas røravdeling i Drammen, Lars Bråten.

At vanntåkeanlegg tar mindre plass gjør det lettere å installere i eksisterende og bebodde bygg, noe som kommer godt med i Boligbygg Oslo KF sin varierte portefølje. I tillegg reduserer det vannskader hvis alarmen slår ut feil.

– Det å installere vanntåkeanlegg er noe jeg tror det vil komme mer av, spesielt i bygg hvor det ikke er tradisjonelle sprinkelanlegg. Det vi gjør nå er å være med på å vise at dette faktisk er mulig å gjennomføre, forteller leder for Bravidas rørprosjektavdeling i Lillestrøm, Martin Kobberstad.

Ser fram til samarbeidet
– Bravida viste god oppdragsforståelse og kompetanse. Disse faktorene, sammen med pris, ble vurdert samlet og poeng ble gitt basert på en helhetlig evaluering, sier prosjektleder i Boligbygg Oslo KF, Olav Væhle og legger til:

– Vi synes det er spennende og ser frem til samarbeidet.

Ett samlet Bravida
I tilbudsfasen har nøkkelpersoner samarbeidet på tvers av Bravidas avdelinger for å kartlegge kompetanse og levere et helhetlig tilbud.

– Det handler om å kjenne styrkene vi sitter med på tvers av avdelingene, sier Kobberstad

– En stor rammeavtale løses på kryss mellom fire avdelinger og tre regioner. Dette er et eksempel på at vi løser oppdrag som «ett Bravida», avslutter Herragarden.