– For vår bedrift, og for bransjen generelt, gir lærlingordningen en unik mulighet til å overføre og bevare verdifull kunnskap og erfaring til neste generasjon og fagfolk.

Det sier avdelingssjef for Bravidas rørserviceavdeling i Oslo og Sandvika, Jan Erik Herregarden. Avdelingen hans er nominert til Årets Lærebedrift 2024, og har per i dag ansvar for 9 lærlinger.

– Fokuset vårt har vært på å utvikle og tilpasse gode rutiner for lærlingene våre. Det er viktig for å tilrettelegge for god lærling både på et individuelt- og gruppenivå, sier Jan Erik og legger til:

– Å ta inn lærlinger er ikke bare en investering i deres fremtid, men også i vår egen. Det bidrar til at vi har en dyktige og velutdannede fagfolk i møte med fremtidige utfordringer.

Gir rom for faglig utvikling

Lærling Anine Magnussen står bak nominasjonen, og begrunner hvorfor hun mener Bravida fortjener tittelen «Årets Lærebedrift 2024».

– Gjennom tett og god oppfølging gir Bravida oss rom til å lære og utvikle oss. I Bravida blir man inkludert og sett, noe som gjør det til en bra plass å være lærling. Alle lærer forskjellig, og det tar Bravida hensyn til slik at vi sammen kan jobbe mot å bli gode og dyktige rørleggere, sier Anine.

Morten Evensen er lærlingsansvarlig for avdelingen. Sammen med seksjonsleder Roland Lindenbeck, sørger de for at lærlingene får god oppfølging og tilrettelegging.

–  De har vært helt avgjørende for at teamet vårt har lykkes med lærlingordningen. De har vært gode inspirasjonskilder for lærlingene, forteller Jan Erik.

Saken fortsetter under bildet:
Bravida_03-2.jpg

Bildet: Feiring av svennebrev og fremming av godt arbeidsmiljø er en forutsetning for en god læreprosess. Foto: Bravida Norge AS avd. Oslo Sandvika Rør Service. 

Rustet for en bransje i endring

For å forberede lærlingene på en bransje i endring uttrykker Roland viktigheten av å inkludere flere emner enn bare det som står i læreplanen. For eksempel er vannbehandling et område som kommer til å være sentralt innenfor vannbårent energianlegg og funksjonaliteten til VVS-systemer, men som ikke nødvendigvis er prioritert i læreplanen.

– Ved å vektlegge relevante emner som ikke nødvendigvis forekommer i læreplanen, gir vi lærlingene våre et konkurransefortrinn. De får kunnskap og ferdigheter som strekker seg lenger enn bare det grunnleggende, noe som er helt nødvendig for å lykkes i et stadig skiftende arbeidsmiljø, forteller Roland.

Saekn fortsetter under bildet:
Bravida_04-2.jpg

Bildet: Signal ut mot staben der ledelse tar hånd om lærlinger. Foto: Bravida Norge AS avd. Oslo Sandvika Rør Service

Avslutningsvis bedyrer Morten hvor viktig det er at bransjen er engasjerte når det kommer til lærlingordningen.

– Ved å engasjere oss for den faglige utviklingen til lærlingene er vi med på å forme fremtiden til bransjen på en positiv måte.

– Vi er kjempestolte over å få annerkjennelse for arbeidet vi gjør med lærlingene. Tusen takk for at vi er nominerte til Årets Lærebedrift 2024, sier Morten.

Vinner av Årets Lærebedrift 2024 kåres på Generalforsamlingen
Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Håvard Hamansen Wallstad, fra fjorårets vinnerbedrift Nilsson Haras, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2024. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling på Kløfta 6. juni.