- Samtidig ser vi hvor effektivt energien forbrukes knyttet opp mot driftsparametere for eiendommen eller anlegget. På denne måten skal vi synligjøre energisparepotensialet og foreslå konkrete løsninger for reduksjon av forbruk, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Han påpeker at det i større grad etterspørres og kreves løsninger basert på spisskompetanse innenfor de tekniske fagene i kombinasjon med kompetanse på Energy Management – fremfor de mer tradisjonelle Integrated Facility Management-løsningene levert fra én leverandør. 
Store energibesparelser kan oppnås i eksisterende næringsbygg ved optimal drift og oppgradering av byggets tekniske anlegg.

– Vi opplever økende etterspørsel fra kunder knyttet til rådgivning og gjennomføring av tiltak for å optimalisere drift og energibruk. Dagens kraftpriser gjør selvfølgelig at fokus på reduserte energikostnader er stort nå, men uavhengig av dette har vi også merket en økende interesse for en Facility Management-leverandør med tydelig teknisk ståsted, fortsetter Bakke.


Viktig lokal kompetanse
- Våre lokale avdelinger landet rundt er sentrale. Vi skal benytte vår lokale kompetanse, vi kjenner det lokale markedet og våre kunder. Våre medarbidere er oppdatert på tekniske løsninger og får kontinuerlig kompetansepåfyll i sitt fag.
– Denne lokale tekniske fagkompetansen, sammen med en spesialisert enhet der hovedkompetansen er planlegging, rådgivning, utvikling og energianalyser, mener vi gir det beste samspillet mellom lokal og sentral leveranse og kompetanse, sier Tore Bakke.


En trygg partner
- Vi skal sørge for at våre kunder kan forbedre sin egen drift og ha fokus på egen kjernevirksomhet. Bravida ønsker å være en partner for våre kunder innen effektiv energibruk og teknisk drift av eiendommene. Enten ved at vi leverer energitjenester, tjenester innen facility management, eller begge sammen, sier Bakke avslutningsvis.