Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Morten Pedersen Morten Pedersen er Prosjektleder for YC Rør AS i Innlandet. Her viser han en av de berørinsgfrie kranene fra Oras Armatur i et av klasserommene på Ydalir skole og barnehage.

YC Rør AS valgte Oras Armatur som leverandør på prestisjebygget Ydalir skole og barnehage

Ydalir skole og barnehage er bygd i massivtre etter BREEAM- NOR-standarden «Very Good». YC Rør har hatt ansvar for rørdelen i prestisjebygget på 8.400 kvadratmeter, og valgte Oras Armatur som leverandør av synlige VVS-produkter.

– Det var et naturlig valg for oss, da de var en av få leverandører som kunne levere produkter som tilfredsstilte kravene på veldig kort varsel, sier YC Rørs prosjektleder Morten Pedersen.

Saken fortsetter under bildet:

Ydalir skole og barnehage. Foto: Arkitektur.no

Byggestarten gikk i 2018, med Betonmast som totalentreprenør i en samspillsentreprise. Prosjektet har hatt høyt fokus på bærekraft og miljø i alle ledd, og det er gjennomgående valgt miljøvennlige løsninger, både for materialbruk, energiforsyning og tekniske anlegg. Det gir kommunen en årlig besparelse på 9000 tonn CO2 årlig på drift og energibruk. I tillegg spares miljøet for store mengder klimagassutslipp.

YC Rør har stått for sanitær, varme og sprinkelanlegg. Alle kurser til de ulike fløyene har egen vannmåling som enkelt kan leses av på en PC. På den måten kan de se forbruket i skolen, idrettshallen og barnehagen.

– Det samme kan gjøres på varme, forteller han. – Man kan lese av energiforbruket til ventilasjon, radiatorer og gulvvarme for å kunne sjekke eventuelle avvik.

Det er benyttet fjernvarme for å varme opp forbruksvann og bygget. Skolen har gulvvarme i dusj og garderober, mens det er radiatorer i klasserom og andre oppholdsrom. I barnehagen, der ungene ofte befinner seg på gulvet, er det gulvvarme over alt.

Godt samspill
– Dette har vært et skoleeksempel på godt samspill som startet nesten et helt år innen byggestarten. Vi satt i jevnlige møter med arkitekter og ulike tekniske konsulenter for å finne fram til de beste løsningene. Deretter fulgte en prosjekteringsfase og detaljtegninger innen det var klart til å starte byggingen.

En entrepriseform han har stor sans for.

– Ja, på den måten ser man på alle fagene samlet, slik at det ikke oppstår kollisjoner underveis mellom rør, ventilasjon, elektro og bygg. Samtidig får vi påvirkningskraft til å bruke vår kompetanse og bidra til at de optimale rørtekniske løsningene blir valgt. Et samspill som fungerte veldig bra!

Saken fortsetter under bildet:

Oras-produkter
BREEAM-NOR-sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. Som en del av standarden, ble det satt krav til minimalt forbruk av vann og strøm. Det vil si at det skulle brukes lite energi til å frakte vann rundt i bygget, samt at vannet og lyset skulle stenges av så fort bygget var tomt.

– Så fort det ble registrert bevegelse i bygget igjen, skulle vannet automatisk koples til over hele bygget.

For å tilfredsstille de strenge energikravene, så YC Rør raskt mot sin gode samarbeidspartner Oras Armatur AS for synlige produkter. Oras Armatur er markedsledende leverandør av sanitærarmatur i Norden, med lange tradisjoner nettopp på brukervennlige tekniske løsninger som bidrar til besparelser på vann og energi. Allerede tidlig på 1990-tallet introduserte Oras Armatur de første berøringsfrie elektroniske kranene i markedet.

Saken fortsetter under bildet:

De fleste klasserommene har en slik vaskerenne som vist på bildet, med to berøringsfrie armaturer fra Oras Armatur.

Inn i energiregnskapet
– Alle servanter og vaskerenner er utstyrt med elektrabatteri som er BREEAM-NOR-godkjent. Oras Armatur var en av få som klarte å levere riktig standard med god dokumentasjon. I tillegg kunne de levere produktene kjapt, som også var vesentlig. Vi hadde en kort byggetid å forholde oss til.

Han trekker også fram den høye kvaliteten og designet på produktene, samt god oppfølging og service.

– I tillegg ligger produktene hos grossist, som gir god tilgjengelighet. Vi kan bestille produkter den ene dagen og ha dem på byggeplassen dagen etter. Summen av alt dette gjør at vi er storforbrukere av Oras-produkter på våre prosjekter.

All dokumentasjon legges inn i et BREEAM-NOR-regnskap, som ender i en poengsum for byggherren.

– Ved at kommunen hadde valgt standarden «Very Good», ga det parametere i forhold til alle valg som skulle tas. Produktene fra Oras Armatur passet godt inn i det regnskapet, sier han.

Salgssjef Olav Aastvedt hos Oras Armatur AS.

Fornøyd leverandør
Salgssjef Olav Aastvedt hos Oras Armatur AS er naturligvis glad for å høre det gode skussmålet fra YC Rørs prosjektleder, og forteller at de lenge har hatt et nært og godt samarbeid med bedriften.

– Vi snakker mye sammen og utfyller hverandre godt for å at de optimale produktene blir valgt til hvert prosjekt. En annen fellesnevner, er at både YC Rør og Oras Armatur er framoverlent og opptatt av utvikling og innovasjon.

Med 30 års erfaring innen berøringsfrie kraner og et konstant fokus på produktutvikling med tanke på energibesparelse, er Oras Armatur blitt en foretrukket leverandør for stadig flere. I dag har de et eget sortiment av berøringsfrie og ettgreps kraner, samt dusjtermostater med garnityr innenfor alle fem BREEAM-klasser – fra «Pass» til «Outstanding».

Leverandøren tilbyr sine kunder også kurs innen BREEAM og kravene som stilles for de ulike sertifiseringsklassene, slik at de har tatt en aktiv rolle for å høyne kompetansen på dette området.

Flere tar miljøansvar
Aastvedt merker godt at stadig flere utbyggere tar miljøansvar og ønsker BREEAM-NOR-sertifisering på bygget. I tillegg til miljøgevinsten, gir det samtidig høyere markedsverdi og lavere driftskostnader for eieren av bygget.

En utvikling han hilser velkommen.

– Det viser at vårt produktspekter er helt på linje med hva markedet etterspør både i dag og i morgen. Vi er stolte av å kunne tilby produkter som bidrar til at klimamålene oppnås, sier han.

Prisbelønt bygg
Ydalir skole og barnehage har fått stor oppmerksomhet for bygget, som er en del av en storstilt utvikling av området.

Den første overleveringen fant sted 8. mai i fjor, og bygget ble tatt i bruk til skolestarten i fjor høst.

– Vi har vært der en gang i måneden i ett år for å sjekke at de tekniske løsningene fungerer som de skal gjennom alle årstider, og er nå inne i siste måneden før endelig overlevering. Så langt har det ikke vært noe problemer, både de tekniske løsningene og produktene fra Oras Armatur fungerer knirkefritt, fastslår YC Rørs prosjektleder Morten Pedersen.

Ydalir skole og barnehage. Foto: Eleverum kommune
Hos Oras har vi satt oss som mål å gjøre menneskers liv bedre. Vi designer produkter som gir bedre livskvalitet, både hjemme og i offentlige rom. Produktene våre skal fungere på en miljøvennlig og pålitelig måte i hele levetiden. De er tidløse i både form og funksjon. Vi ønsker å gi alle som bruker produktene våre, muligheten til å leve mer. Til å leve et langt og unikt liv.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com