Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Produktdesign i byggebransjen øker sikkerheten

Skrevet av: Jarle Amble, Salgssjef for Victaulic i Norden og Baltikum.

Ifølge globale estimater koster arbeidsrelaterte ulykker og skader i alle typer industrier 476 milliarder euro, eller omkring 4500 milliarder norske kroner hvert eneste år[1]. Bygg- og anleggsbransjen er en bransje som ofte krever at man jobber med potensielt farlig utstyr, samt jobber i potensielt risikofylte situasjoner. Nettopp derfor er i dag HMS på toppen av agendaen for bransjen.

De siste årene har antall arbeidsulykker i bransjen gått ned. I Europa er antallet arbeidsulykker redusert med hele 70 prosent, fra 584 752 tilfeller i 2008 til 168 380 i 2016[2]. Det finnes utvilsomt flere årsaker som kan ha bidratt til reduksjonen; blant annet ser vi at finanskrisen førte til mindre omsetning i denne perioden. Men det kan også skyldes en mer samordnet innsats i bygg- og anleggsnæringen som helhet for å redusere risiko og øke sikkerheten.

Vi ser i dag en tiltakende grad av en kombinasjon av bedre retningslinjer, teknologisk utvikling og bedre produktdesign som skal øke sikkerheten og forebygge ulykker. I Victaulic ser vi på sikkerhetsproblematikken fra ulike perspektiver, blant annet ved å utforske hvordan produktets design kan øke sikkerheten i alle fasene av et prosjekt: Pre-site, on-site og post-site.

Selv om en byggeprosess har en overordnet sikkerhetsstandard, har de ulike fasene i et prosjekt likevel forskjellige utfordringer. Fra planleggingen før man er på byggeplassen, til styring av installasjonsprosesser, til å opprettholde sikkerheten gjennom regelmessige kontroller. Alle byggeprosjekter har spesifikke rutiner som kan bidra til å redusere risiko.

Pre-site

Vi ser i dag at flere bedrifter i bransjen bruker den nyeste teknologien før de kommer til byggeplassen. 3D-modellering og BIM revolusjonerer bransjen, og ikke minst har Virtual Reality (VR) blitt mer vanlig. Å studere en digital versjon av prosjektet i forkant gjør det mulig å visualisere og avdekke potensielle problemer før man starter selve byggeprosessen.

Dette betyr ikke bare at bedrifter kan spare penger på å forutse feil, men også ved å redusere tiden det tar å løse problemene på selve byggeplassen; mulige problemer og endringer blir fanget opp og håndtert allerede på designstadiet. Sikkerheten øker når man ved hjelp av VR og BIM kan redusere eventuelle konstruksjonsfeil og endringer på forhånd.

I tillegg til å bruke ulike modelleringsteknikker, ønsker vi å oppmuntre industrien til å forbedre sikkerheten gjennom prefabrikkerte spoler og koblingssystemer. Selv om prefabrikkerte produkter og systemer varierer i skala, er fordelene med konstruksjonssikkerhet universelle. Ved å designe systemer som kan ferdigstilles off-site – for eksempel rørsystemer for datasentre – er arbeidstakerne mindre utsatt for risikofylte oppgaver på selve byggeplassen. Fordi mulige problemer har blitt avdekket på forhånd, bidrar det prefabrikkerte designet til en mer kontrollert prosjektplanlegging.

On-site

Selv om BIM og prefabrikkerte designløsninger minsker risikoen før man kommer til byggeplassen, finnes det i tillegg løsninger som reduserer risikoen og øker sikkerheten under selve konstruksjonsarbeidet.

Produkter som er lettere å installere er både tidsbesparende og mindre risikofylte. Victaulics riflede rørkoblingssystemer tar for eksempel tre til fire ganger kortere tid å koble sammen sammenlignet med sveisede eller flensede metoder. De krever heller ikke åpen flamme under installasjonen.

Å unngå sveising gjør ikke bare konstruksjonsoppgavene mye tryggere, men gjør også arbeidsplassene renere og gjør behovet for spesialisert opplæring mindre. Arbeid med åpen sveiseflamme kan gjøre byggeplasser mer sårbare for brann, samtidig som dampen som frigjøres under prosessen er ofte giftig.

Sveising sies å være en bidragsyter til både kort og langsiktig helsepåvirkning som kvalme, irritasjon av luftveiene eller kreft. Med andre ord er fordelene ved å unngå denne prosessen mange. Riflede, mekaniske rørforbindelsessystemer gir et attraktivt alternativ til sveising og flensing for ingeniører, installatører og kunder. De kan raskt, enkelt og trygt installeres og vedlikeholdes. Den effektive installasjonen gjør de perfekte for prosjekter med stramme tidsskjemaer.

De mekaniske rørledningene består kun av tre komponenter og gjør det enkelt å installere systemet uten å måtte bruke farlig utstyr. Fordi det ikke krever ekstra arbeidskraft, elektrisitet eller lang forberedelsestid på byggeplassen, blir risikoen for ulykker og skader ytterligere redusert ved hjelp av det lettinstallerte og fleksible produktdesignet.

Post-site

Selv etter at produktene er trygt utformet, forberedt og installert, er viktigheten av sikkerhet på byggeplassen fortsatt essensiell. Å velge riktig produkt i BIM-fasen kan sikre at eventuelt vedlikehold og oppussing kan gjøres på en trygg måte lenge etter at et prosjekt er fullført. Dette er spesielt relevant på mer utsatte anlegg, som sykehus og flyplasser, hvor vedlikeholdsarbeid vanligvis utføres etter at området er åpnet for bruk.

I slike tilfeller er det i enda større grad hensiktsmessig at metodene som brukes i vedlikeholdet er flammefrie for å unngå brannfare. Dette er også tilfellet under oppussingsprosjekter, hvor det ofte er brukt mindre motstandsdyktige materialer i forrige konstruksjon, og ikke minst finner sted i omgivelser som kan bli skadet av sveiseprosessen. Produkter som består av bare noen få deler – som kobles sammen uten å kreve sveising – bidrar ikke bare til å øke installasjons- og vedlikeholdsfordelene, men også med å redusere risikoen for ulykker i disse situasjonene.

Selv om flere faktorer påvirker arbeidssikkerheten i byggebransjen, er det klart at å investere i de best utformede og mest hensiktsmessige produktene, samt å sørge for høy sikkerhet gjennom hele byggeprosessen, er en del av grunnen til nedgangen i antall arbeidsulykker.

I fremtiden forventes det at sikkerhetsnivået på byggeplasser blir enda høyere, takket være bedre teknologi, innovative produkter og forbedrede sikkerhetsstandarder. I Victaulic har vi som mål å være en sentral del av den utviklingen

[1] https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-workplace-safety-and-health-world

[2] http://www.ilo.org/ilostat/faces/wcnav_defaultSelection

Siden 1919 har Victaulics løsninger for kobling av rør og rørsystemer optimalisert produktivitet og redusert risiko, slik at prosjektene blir fullført trygt, på tiden og innenfor budsjett. Victaulics portefølje består i dag av 100.000 + produkter og patenterte teknologier som gir brukeren designfrihet, samt forenklet inspeksjon og vedlikehold. Med over 3.500 ansatte fordelt på 40 lokasjoner, hjelper Victaulic kunder i over 120 land med å lykkes i den globale byggebransjen. Fra de høyeste bygningene til de dypeste gruvene og i de mest krevende byggeprosjektene og driftsforholdene stoler kundene på våre produkter. Lær mer om våre innovative rørprodukter og designtjenester på www.victaulic.com.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com