Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Fra venstre daglig leder i J.L.Bruvik, Jon Arne Mølstad, og teknisk leder, Sverre Johansen.

J.L Bruvik: Leverer trykksettingsaggregater til Hotel Norge i Bergen

J.L.Bruvik som er spesialister på brannventilasjon og trykksetting, skal levere to trykksettingsaggregater til Hotel Norge i Bergen. Kapasiteten på aggregatene er fra 15000 – 28000 m3/h, og leveres komplett med automatikk for enkel installasjon og «plugg and play».

Hotel Norge som er institusjon i bybildet i Bergen gjennomgår for tiden en omfattende rehabilitering.

Rune Lien, markedssjef i J.L.Bruvik, sier en kommentar til VVSforum at de har fått oppdraget av Bjerke Ventilasjon AS som er ventilasjonsentreprenør i prosjektet.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Lien forteller videre at trykksettingsaggregatene leveres som et komplett system bestående av en viftedel og styreskap med automatikk.
– Styreskapet inneholder ferdig programmert frekvensomformer, trykkgiver, nøkkelvender  for ”på-av-auto” og er klargjort for pot fritt signal fra branntavle. Vi har brukt våre standardmodeller i dette prosjektet og som gir et kapasitetsområde på 15000 til 28000 m3/t. Vi leverer også større luftmengder på forespørsel, sier Lien.

Hensikten med trykksetting er å hindre røyk i å komme ut i trapperommet ved eventuelt branntilløp. Dette gjøres ved at en vifte blåser inn luft utenfra og gir et definert overtrykk. Dette trykket (ca. 50 Pa) vil være nok til å holde røyken tilbake når alle dører er lukket. Ved rømming, når dører åpnes, vil trykket falle. For å kompensere for trykkfallet, økes hastigheten på viften for å få større luftstrøm (0,75-1 m/s) gjennom døråpningen. Dette vil holde røyken tilbake fra trapperommet. For å oppnå ønsket trykk og luftmengde i trapperommet ved disse tilstandene, brukes en frekvensomformer styrt av signal fra trykkføler til å regulere kapasiteten på aggregatet.

– Vi merker at etterspørselen er økende også når det gjelder våre katastrofevifter for brenngasser, beregnet for 300 eller 400 grC i 2 timer.  Disse viftene kan uten problemer brukes til generell ventilasjon ved normal drift, for så å gå på full kapasitet ved utløst alarm fra brannvarsling. Disse styres av frekvensomformer, sier Lien.

Branngassviftene leveres med standard dimensjoner med kapasitet fra 2000 – 92000 m3/h. Viftene leveres ferdig med fotplater og hetter for enkel montering på tak.

Hotellet åpner 29.juni 2018.

J. L. Bruvik AS ble stiftet av Johan Leif Bruvik i 1940. Det hele startet med kontor i Nøstegaten og produksjon på Askøy. Utgangspunktet var transportbånd og industrivifter. Etter at selskapet bygde nye fabrikk på Nyborg utenfor Bergen i 1967, var mye av produksjonen konsentrert rundt landbruksventilasjon. På 90-tallet tok også produksjon av ventilasjonsutstyr til offshore seg kraftig opp. J.L. Bruvik AS fikk etter hvert en sterk posisjon i dette markedet p.g.a. kvalitet, nærhet, og ikke minst; service. Dette er noe firmaet har tatt vel vare på og vi har i dag en sterk posisjon i offshore-markedet. I år 2000 takket R. Mølstad av som disponent og Jon Arne Mølstad tok over roret.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com