Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Hvilke metoder mener ekspert du bør velge for å hindre Legionella utbrudd

Rørleggermester og VVS ingeniør Thore Andreassen har arbeidet med legionella problematikk siden det store utbruddet i Stavanger i 2001. Han startet firmaet TermoRens as i 1994.

Firmaets spesialitet er rens av rørsystemer. Rens av varme og kjølesystemer for og opprettholde god energi uten driftsstans og rens av  vannledninger for å fjerne humus og bakterier og for å få tilbake riktig vannmengde. Firmaet produserer selv alle sine produkter og har i dag kunder over hele verden. I Norge har de alle «de store» som kunder, både på land of off shore, og har egen Offshore avdeling på Os utenfor Bergen.
Hvorfor er det så stor usikkerhet rundt dette med legionella og hvilken metode man skal velge Andreassen ?
Det er nok rett og slett fordi ikke så mange har satt seg inn i dette og ofte får høre forskjellige versjoner av hva som er best og mest effektivt avhenging av hvilke leverandør de snakker med. Mange vet heller ikke om ansvaret de har om et utbrudd skulle skje og ikke minst er det jo en kostnad man helst ville være foruten. De fleste forholder seg ikke til dette før man får problemer med et utbrudd eller får en forespørsel fra kunde og da er det jo den leverandøren som har markedsført seg best man gjerne spør og får svært forskjellige svar.

Men du er vel også leverandør ?
He he ja, men de fleste leverandører arbeider bare med en metode og markedsfører denne. Jeg arbeider med alle metodene og har fått bred erfaring om hva som virker eller ikke virker samt fordeler og ulemper ved disse gjennom mange år. Jeg leverer selvfølgelig det som er beskrevet eller det kunden vil ha, men gir klar beskjed om hva jeg selv mener er det beste for kunden.
Så hva er det som kreves ?
Det som kreves av de som eier eller har ansvaret for en eiendom som benyttes av andre er rett og slett at man skal gjøre tiltak for ikke skal få legionellautbrudd.
Hvilke tiltak er opp til den som har ansvaret.
Og hva mener så du ?
Jeg mener ikke, jeg påstår og vite. Det er tre systemer på markedet som gjelder når det kommer til å montere inn en fast installasjon for å hindre legionella utbrudd og som virker.
Dette er kobber / sølv, klordioksid og anodisk oksidasjon.
Etter alle disse årene vet vi at Hettvannspyling kun hjelper i kort tid fordi bakteriene beskyttes av biofilm eller oksidasjon belegget de ligger i og kommer raskt tilbake.
UV systemer kan være bra, men viser seg lite effektive mot legionella. De kan være bra for svakere organismer og i kombinasjon med andre metoder. Problemet med UV er at for å eliminere eller nøytralisere en bakterie bør bakterien utsettes for UV lyset i 6 – 10 sekunder på en avstand mindre enn 60 mm og det sier seg selv at ved stort vannforbruk blir dette umulig da vannet går for raskt forbi. En annen ulempe er at de mister raskt effekt når lampene får belegg av f eks biofilm som skjer ofte. Skygg også banen om noen kommer med et dusjhode, rørdeler og annet som «fjerner eller hindrer» legionella. Ren humbug.
Hva med de tre andre metodene du mener er bra ?

Det er metodene Kobber / sølvKlordioksid og Anodisk oksidasjon. Alle effektive mot legionella men likevel svært forskjellige i virkemåte positivt og negativt.

Kobber/sølv                             Faser ut kobber/sølv /  Sølv/kobberpartikler farger porselen

Kobber/ sølv metoden tilsetter rett og slett kobber og sølv partikler direkte til vannet. Dette er tungmetaller som ikke brytes ned i kroppen. Noen har også kobber eller sølv allergi. Ofte setter partiklene seg i porselenet og farger dette turkis eller svart og lar seg vanskelig fjerne. På et sykehus vi er måtte man kutte ut deler av behandlingen da det la seg på autoklavene i laboratoriet. Vi gjør våre kunder oppmerksomme på disse problemene på forhånd, men vet at andre som selger dette noen ganger bagatelliserer disse problemene. Man sier at det tilsettes «en mikroskopisk mengde», men forbruket av kobber og sølv viser at så ikke er tilfelle. Kobber/sølv er både dyrest i innkjøp og i drift pr år. Et anlegg til et middels stort sykehjem ligger på i underkant av kr 300 000 og ca 80 – 100 000 i driftskostnader. Vi selger denne metoden, men anbefaler den ikke.


Klordioksid

Klordioksid er en blanding av klor og saltsyre. Dette er «krutt» som skal behandles forsiktig og det er derfor strenge regler for oppbevaring og håndtering av kjemikaliene. Disse doseres på stedet inn i hovedvannledningen. Da det er begrenset hvor mye man har lov og tilsette begrenser dette også effekten, men klordioksid har stort sett en god effekt og passer godt på store gamle bygg hvor man ikke har oversikt over alle rørføringer og blind ledninger. Ulempen er at man hele tiden må tilsette kjemikaliene som også mister noe av sin effekt ved høyere temperaturer og er metoden som kan slite mest på anleggets materialer som rustfritt stål.

Et anlegg til et middels stort sykehjem ligger på ca kr 200 – 250 000. Pga sterke kjemikalier kreves det ofte utskifting av pakninger og komponenter ved service, så denne kan falle litt dyr. I tillegg kommer forbruket av klordioksid pr liter vann man bruker i bygget. Den tredje metoden vi har er Anodisk oksidasjon. Dette er en metode som fjerner bakteriene uten bruk av tungmetaller eller kjemikalier. Prosessen skjer i et kammer med titan anoder. Disse er ikke offeranoder. Når disse tilsettes svakstrøm splittes oksygen og hydrogen og bakteriene elimineres når de møter rent oksygen. Du kan godt si de forbrenner under vann. Prosessen skjer inne i oksidasjons kammeret som er montert på hovedvanninntaket og alt vannet til bygget behandles. Noen tror denne metoden kan ødelegge beredere etc. Dette er ikke tilfelle. Selv har jeg vært direktør for Blucher og bygget opp deres avdeling i Norge frem til jeg startet TermoRens as i 1994 så rustfritt stål vet jeg mye om. Anodisk oksidasjon endrer ikke vannkvaliteten og kan på ingen måte ødelegge noen komponenter i et sanitæranlegg. Prismessig er det også denne metoden som faller rimeligst ut. Et anlegg til et middels stort sykehjem ligger på 138 – 198 000. Vedlikehold i løpet av et år fra 15 – 25 000 og ingen kostnader til kjemikalier eller andre tilsetninger.
Så hva mener du er viktig og hva vil du anbefale eiendomsbesittere eller rørleggere / konsulenter for den saks skyld ?
Sett deg inn i problematikken og metodene som finnes på markedet samt lover og regler. Det er mye stoff og hente på internett og folkehelseinstituttet har gitt ut en veileder.
Det er et krav om at alle som eier bygg skal risikovurdere disse og ta vannprøver med jevne mellomrom for å følge med. Når det gjelder vannprøver er det kun legionella dyrkningsprøver som gjelder. Det er de eneste som gir svar på det riktige legionella nivået i anlegget. Glem kimtalls prøver. Du kan ha lave kimtall verdier og høye legionella verdier i samme anlegg så disse er direkte misvisende når det er legionella du vil finne.
Og til dere som ikke tar prøver fordi dere er redde for å finne legionella…..skjerp dere.
TermoRens AS ble etablert i 1994 i Skien av rørleggermester og VVS ingeniør Thore Andreassen. Med våre unike produkter har vi spart våre kunder for store utgifter i form av lavere energiforbruk og mindre vedlikeholdskostnader i alle typer vannbårne systemer.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com