Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

FM Mattsson: Rent vann med ny UV LED-teknologi

Et tett samarbeid mellom dusjprodusenten FM Mattsson og vannrensefirmaet Watersprint har resultert i et verdensunikt produkt som beskytter mot ulike typer bakterier, inkludert le- gionella. I flere internasjonale studier er effekten vitenskapelig bevist – de innovative dusjpanelene er i dag den mest effektive løsningen for å minske risikoen for smittespredning.

FM Mattsson produserer dusjer med en unik funksjon for automatisk gjennomspy- ling med vann i forebyggende øyemed. Gjennomspylingen minsker risikoen for å skape gunstige miljøer for legionellavekst og reduserer dermed bakterier i lednin- gene. Det svenske firmaet Watersprint uskadeliggjør bakteriene i vannet med sin UV LED-teknologi.

I et innovativt samarbeid mellom FM Mattsson og Watersprint har de nå kombinert sine spesialiteter. Resultatet er et verdensunikt dusjpanel som i en ny vitenskapelig studie har vist seg å være den klart mest effektive metoden for å forhindre og elimi- nere forekomsten av legionellabakterier i dusjen.

Legionella finnes i mange ulike varianter, og kan forårsake alt fra tretthet til lunge- betennelse, som i verste fall kan få dødelig utgang. Legionellabakterier formerer seg best i stillestående, varmt vann, f.eks. i idrettsanlegg, gymnastikksaler, syke- hus, hoteller og lignende. Man kan drikke legionellavann – det er selve innåndin- gen av vanndampen som er smittsom.

Watersprint intergrert i våre Tronic dusjpanel

– Det er nettopp denne kombinasjonen som gjør dusjpanelet unikt. FM Mattssons funksjon for automatisk hygienespyling sammen med Watersprints UV LED-enhet har resultert i et panel som krever minimalt med arbeidsinnsats fra så vel instal- latører som teknikere. Men fremfor alt er det et produkt som bidrar til å eliminere forekomsten av potensielt helse- og livstruende legionellabakterier i dusjdampen. Dette er et virkelig revolusjonerende produkt som ikke ligner på noe annet på markedet i dag. En avgjørende fordel er også at rensingen sitter så nær dusjhodet som fysisk mulig, det eliminerer smittefaren maksimalt, sier Pete Andersen, adm. dir. i Watersprint.

Ettersom det er en relativt ny teknologi, mener Pete Andersen at det nå handler om å forklare fordelene med panelene som en sikker og vedlikeholdsfri beskyt- telse mot legionella. Noe som styrkes av en studie som nylig ble gjennomført av Lunds Universitet i samarbeid med Malmö by, der tre ulike typer Legionella-fore- bygging ble testet. Resultatet viste tydelig at kombinasjonen av FM Mattssons hygienespyling og Watersprints UV LED-rengjøring gav det klart beste resultatet, fremfor varmtvannspyling som er standard i dag.

August 2019
– Malmö by fikk en mye bedre verdi på sine legionellaprøver enn de hadde hatt tidligere. Dusjpanelene eliminerte effektivt legionellabakteriene før de nådde dusjhodet – og dermed ble hvert dusjtilfelle trygt og sikkert. Selv om de cirka 60 ulike typene av legionellabakterier er dusjpanelets hovedfokus, holder det også alle andre bakterier i sjakk, sier Frank Rälg, forretningsutvikler i FM Mattsson Mora Group.

I og med at rensingen og spylingen skjer automatisk i dusjpanelene, minsker også arbeidsinnsatsen for det tekniske personalet som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av anleggene.

– Legionella er skumle bakterier og et problem som må tas på alvor. Derfor er det utrolig positivt at vi nå har vitenskapelige bevis for at FM Mattssons dusjpaneler sammen med vår UV LED-teknologi virkelig gjør en forskjell. Med dette i ryggen er vi mer motiverte enn noensinne til å gjøre en forskjell for sykehus, hoteller, spa-anlegg, sportssentre, gymnastikkhaller og lignende plasser som alltid fører en kamp mot legionella, sier Pete Andersen i Watersprint.

Om legionella

 • Legionella kan forårsake legionærsyken – en alvorlig lungebetennelse med høy feber, hodeverk, muskelverk og påvirket åndedrett. Diaré og psykisk påvirkning med forvirring forekommer, men også forkjølelse, hoste, tretthet og lignende.
 • Legionærsyke er den mest alvorlige typen lungebetennelse som rammer mellom 100 og 150 personer i Sverige per år og kan ha dødelig utgang. Mørketallene er imidlertid store.
 • Legionella smitter ved at man ånder inn små dråper med forurenset vann.
 • Legionellabakteriene vokser primært i temperaturintervallet 18–45 °C og de kan derfor vokse i vanlige vannledninger, klimaanlegg, dusjer og boblebad. De tåler opptil 60 °C varme, men kan gjemme seg i biofilm og også bli varmeresistente for høyere temperaturer.
 • Ved å holde vanntemperaturen i ledningssystemer og tanker ved minst 60 °C minsker risikoen for smitte.
 • Personer som for øvrig er friske, kan bli rammet, men det er primært personer med nedsatt immunfor- svar som blir alvorlig syke. Dødsfall inntreffer til tross for moderne intensivbehandling, og dødeligheten er 5–20 prosent.

 

Tronic Dusjpanel UV

 • FM Mattsson presenterer stolt verdens første dusjpanel med sikker og effektiv vannrensingsteknologi gjennom UV LED-teknologi.
 • Den unike kombinasjonen av FM Mattssons verdensledende elektronikk- og termostatteknologi, sammen med Watersprints unike UV LED-desinfeksjon, gir et svært trygt produkt for å bekjempe legionellabakterier.

Alternativ løsning montert på dusjbatteri:

Dusj:

 • Enheten er montert vertikalt på dusj blanderforbindelsen for utgående (bladet) vann.
 • Kabel for elektrisk tilkobling er plassert i forsenket rør eller kabelbånd/rør.

Sikkert tappested:

 • Det er også mulig å skape et antall sikre kraner innen i et anlegg.
 • I tilfelle av bakterielle utbrudd i det generelle VA-systemet, er det fortsatt tilgang til garantert bakterielt fritt kranvann og trenger ikke å samle dette på utpekte steder, noe som kan være vanskelig for f.eks. sykehus, pleiehjem, eldresentre, skoler, idrettsanlegg etc.

Servant- og kjøkkenkraner

 • Enheten er montert vertikalt på blandebatteriets kaldtvannstilkobling.
 • For å sikre desinfisert trygt vann, anbefaler vi kraner som bare er beregnet på kaldt vann.
 • Veggbeslag fås som tilbehør

E. coli & Koliforme bakterier:

 • Det tyske selvstendige, anerkjente testinstituttet IWW har testet Watersprint produkt i tre måneder. De er spesialisert på vannområdet.
 • Deres tester viser at UV-lysdioder er effektive mot E. coli.

Produktspesifikasjon:

Purify Flex
Brukes til desinfisering av vann til dusjer og drikkevann under installasjon i f.eks. idrettsanlegg og andre private og offentlige installasjoner.

Purify Flex Plus
Brukes i installasjoner som stiller ekstra store krav til desinfeksjon for drikkevann, f.eks. sykehus.

Purify Flex Advanced
Brukes i installasjoner hvor det er fare for ekstreme konsentrasjoner av bakterier i drikkevann, f.eks. i      spesialistpleie eller katastrofeområdermer.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

FM Mattsson Mora Group Norge As 
Sinsenveien 53D
0585 OSLO
Tel.nr. 22 09 19 00

Geir Nerhus, Adm direktør, geir.nerhus@fmm-mora.com, +47(0)91 51 39 98

FM Mattsson er en del av den ledende, svenske kranprodusenten FM Mattsson Mora Group som feiret 150 år i 2015. Bedriften ble grunnlagt i 1865 av messingstøperen Frost Matts Mattsson i Östnor utenfor Mora i Sverige der han blant annet laget detaljer til urverk og bunader. Den første kranen støpte han allerede i 1876. I FM Mattsson Mora Group inngår Mora Armatur og Damixa i tillegg til FM Mattsson. Den røde tråden i virksomheten er ledende teknologi, høy kvalitet, attraktiv design og miljøvennlighet. FM Mattsson Mora Groups virksomhet er fortsatt konsentrert til Mora, Sverige. I 2018 omsatte selskapet for over 1,1 milliard kroner og hadde over 480 ansatte.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com