Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Aun Heming Schøyen, daglig leder i Norge

Kiwa NorKjemi bytter navn til SGI Compliance

Kiwa Compliance International (Shield Group International) solgte vår virksomhet i april 2019 til britiske LDC. Fra mars 2021 vil Kiwa NorKjemi og de andre europeiske selskapene i gruppen skifte navn til SGI Compliance. Dette representerer et viktig skritt for gruppen og markerer begynnelsen på å forene og samle virksomhetene våre under ett navn, og forene våre verdier, misjon og visjon i en plattform for fremtiden.

Vårt løfte
Vårt navn endres, men tjenestene våre forblir de samme. Du vil fremdeles motta den samme høye standardene vi er forpliktet til å levere i arbeidet vårt. Vi vil fortsatt være pålitelige, engasjerte, serviceinnstilte og tilgjengelige. Dette for å fortsatt sikre langsiktige partnerskap med kundene våre, og sørge for de beste arbeidsforholdene.

Visjonen vår
Visjonen vår i SGI Compliance er å skape helsefremmende miljøer hvor mennesker kan leve og jobbe sammen på en sikker måte.

Hvem er vi
SGICompliance har utviklet seg raskt siden starten i 1985 og opererer nå i fem land over hele Europa med mer enn 500 kolleger. Vi er en europeisk tjenesteyter innen ulike forskriftsbelagte tjenester, og i Norge spesialisert innen legionella kontroll og vannbehandling av varme og kjøleanlegg.

Vi dokumenter at virksomhetene følger lovverket, vel vitende om at arbeidstakerne og kundene er beskyttet, og at arbeidsmiljøet er trygt. Ved å samarbeide, ta oss tid til å forstå våre kunders unike behov, og deretter iverksette tiltak for å løse utfordringene deres. Grundig dokumentasjon er en viktig del av dette arbeidet. I Norge er vi en markedsledende aktør når det gjelder dokumentert legionellakontroll. Vi foretar over 500 Risikovurderinger årlig, og har utført tusenvis av kartlegginger siden starten i 2005 sier Aun Heming Schøyen, Daglig leder i Norge. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, og vi har avdelingskontor i Trondheim og Stavanger. Det åpnes ett nytt avdelingskontor i Bergen høsten 2021.

Våre tjenester
Fagområdene våre inkluderer legionellakontroll og energioptimalisering av lukkede energianlegg som kjøle- og varmeanlegg. Tjenestene SGI Compliance leverer er i begrenset grad utsatt for konjunkturer i markedet ettersom de er basert på myndighetskrav.

Legionellakontroll: Offentlig anlegg med fare for spredning av legionellabakterier er underlagt kravene i Forskrift om miljørettet helsevern. Eksempler på anlegg med slik risiko er dusjanlegg, boblebad, kjøletårn og luftbefuktningsanlegg med dyser – og i prinsippet alle andre anlegg med vekstforhold for legionella og dannelse av aerosoler (små dråper). SGI Compliance har lang erfaring med legionellakontroll i mange ulike bransjer og tilbyr løsninger som bidrar til trygg og optimal drift, og ikke minst store energibesparelser.

Vannbehandling/energioptimalisering: Både energibrønner og lukkede væskebårne energisystemer som varme-, kjøle- og gjenvinningsanlegg er systemer med energibærende væsker. Væskene vil over tid forringes og skape problemer ved anlegget – dersom den ikke etterses og behandles. Lukkede væskebårne anlegg utsettes hovedsakelig for tre problemer: luft, korrosjon og sedimentering/belegg. Dersom systemet ikke får tilstrekkelig behandling og vedlikehold, vil man få utfordringer med ujevn vannstrøm i rørene, støy, lekkasjer og dårlig energioverføring. Med et godt vannbehandlingsprogram unngår du slike problemer og sparer i tillegg penger på driftsutgifter knyttet til lekkasjer og utskiftning av deler. Vårt program skåner også miljøet for unødvendige belastninger og er derfor et smart ENØK-tiltak.

Kurs: Vi utdanner personell innen begge fagområdene over hele Norge. Nå under C-19 kjører vi webinarer, mens det til vanlig kjøres klasseromskurs på en rekke steder i Norge.

Våre kunder
SGI Compliance opererer i B2B forretningsmarkedet som en tjenesteleverandør til private, offentlige og industrielle eiendommer i Norge. Vi betjener virksomheter som eier og drifter eiendommer. Våre tjenester er representert i flere bransjer og fagområder. Bransjer som rørleggere, eiendomsdrift, forvaltere, gårdeiere, internkontroll, rådgivende ingeniører mm er representert.

Vi er her for å hjelpe deg
Det finnes dessverre ingen quick-fix og mirakelløsning på komplekse vannfordelingsnett eller energianlegg. De fleste bygg har individuelle behov, og må kartlegges før man velger riktig løsning. Våre løsninger er basert på vitenskapelig dokumentasjon, og tilpasses til anleggets oppbygning, dimensjonering, og driftsbehov sier Aun Heming Schøyen avslutningsvis.

SGI Compliance er et uavhengig service- og kompetanseselskap innen vannbehandling, farlige materialer, brannsikkerhet, kjemisk rens, legionellakontroll og tilknyttede HMS-tjenester. SGI Compliance gjør det enklere for bedrifter å sørge for samsvar med lover og regler, slik at de kan holde kunder og ansatte trygge i en tid med stadig økende krav til helse og sikkerhet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com