- Vi har ikke fått inn en eneste klage så langt, men vi tar i mot konstruktiv kritikk og gode innspill, så folk må ikke nøle med å si i fra. Varmenormen skal være et levende dokument og derfor er det viktig å få tilbakemeldinger, men det betyr nok også at arbeidet som er utført er forholdsvis bra. Vi har brukt mye tid på dette, påpeker fagsjef i VVS-foreningen, Knut Olav Knudsen til www.vvs-forum.no.

Et annet parameter på at Varmenormen i ny drakt har blitt tatt godt i mot er antall bestillinger. Allerede før Varmenormen ble ferdig hadde man 20-30 bestillinger og siden den tid har det kommet mange flere.

Langt mer hensiktsmessig
- Jeg har ikke antallet nøyaktig, men det kommer bestillinger jevnt og trutt. Det er hyggelig, for vi ønsker jo at budskapet skal ut til flest mulig og ting kan gjøres på mange, derfor ønsker vi gjerne dialog. Her er intet støpt i betong og vi skal ikke sitte på vår høye hest å være arrogante. Vi skal derimot være lydhøre, sier Knutsen.

Den nye Varmenormen er altså en revisjon av det tidligere produktet med samme navn, men den ”nye” Varmenormen er mer tidsriktig, den er enklere å finne frem i og følgelig langt mer hensiktsmessig. Sammen med Norconsult har VVS-foreningen og NRL jobbet iherdig med den nye normen over lang tid, og mange instanser og enkeltpersoner er hørt før det endelige resultatet forelå for kort tid tilbake.

- Vi har gått mange runder og samarbeidet mellom oss har vært meget godt, sier Knudsen.

Fagsjef Knut Olav Knudsen har et håp om at Varmenormen skal bli like kjent og akseptert som Våtromsnormen. Det er en stund til man er der, men det er lov til å ha høye ambisjoner.

Nettside og lærebok
- Det er nok tilfeldigheter og for lite fokus i perioder som er hovedårsakene til at Varmenormen ikke har oppnådd samme status som Våtromsnormen, men vi jobber mot dette målet og jeg føler at vi er godt i gang med denne nye normen, sier fagsjefen.

Det skal på sikt opprettes egen nettside som skal gi oversikt over Varmenormens mangesidighet og ikke minst skal alle som har gjennomført kurs få navn og kursgodkjenning oppført på nettsidene, slik at folk som skal ha tak i montør vet at kompetansen er i orden.

- Vi jobber også med en lærebok som vil komme ut i løpet av året, men læreboka må ikke forveksles med Varmenormen.
Læreboka går mer i dybden, sier Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen.