Dårlige og uklare forskrifter i Tek 10 har skapt en uholdbar situasjon innenfor boligventilasjon for leiligheter, og dette går dessverre ut over kjøperne, som ofte klager etter å ha flyttet inn.

Dårlig rettesnor
- Forskriftene er ikke i stand til å gi en god rettesnor og beskytte kundene. Forskriftene er uklare og ligger på et for lavt nivå. Dessverre blir fortsatt boligventilasjon en salderingspost i byggeprosjekter og resultatet blir lavkost-anlegg som ikke står i stil med de forventninger boligkjøpere har. Det er et paradoks at vi ventilerer garasjer med nesten tre ganger så mye luft som våre boliger og kontorer 7 til 10 ganger bedre,  sier Arne Kobbertvedt, hos klimaentreprenøren Bryn Byggklima AS i Oslo.

Kobbeltvedt opplever det som frustrerende at det kun er småpenger som skal til for å få løsningene opp på et bra nivå.
- Vi møter kjøpere av leiligheter som har betalt mange millioner, men som er svært misfornøyd med inneklimaet. Når vi forteller at det bare handler om rundt 20 000 kroner for å få det opp på et anstendig nivå blir de rett og slett forbannet, forteller Kobbertvedt til vvs-forum.no.

Nekter å levere
Flere store entreprenører vil derfor ikke levere klimaløsninger til leiligheter der det kun er spørsmål om å tilfredsstille minimumsforskrifter og ikke hva som tjener beboerne som skal tilbringe mesteparten av sitt liv i et elendig inneklima.

- Flere med oss vil ikke levere anlegg som vi vet ikke vil holde mål, på tross av at de etter forskriften er godkjent.
Dette er en uholdbar situasjon, og vi håper myndighetene får opp farten med å reviderte forskrifter, sier Kobbeltvedt.
Situasjonen er nå at aktører som jager lavpris naturligvis får oppdragene, mens kjøpere av leiligheter blir sittende igjen med et minimumsanlegg som i dagens tette boliger forverrer inneklimaet i forhold til tidligere byggestandard.
- Folk flytter fra eneboliger inn i leiligheter og blir skuffet. De møter en standard på inneklima som er langt dårligere enn det de forlot.

Yrkesbygg ok
Mens forskriftene for bolig er overmoden for revisjon , så er det motsatt situasjon for yrkesbygg. Her er det stadig mer slik at det er ventilasjon etter behov som gjelder, både for nybygg og rehab-prosjekter.

- For å møte kravene til energibruk er løsningene blitt avanserte og kompliserte - og mer kostbare, men både rådgivere og entreprenører er enige om hvor man vil, og forskriftene er slik vi ser det er helt greie å arbeide under, sier Kobbeltvedt.

På den annen side vil anleggene i yrkesbygg kreve mer oppfølging og vedlikehold for å fungere godt.

Bryn Byggklima har hovedkontor i Asker og leverer totalpakker innenfor inneklima til både nybygg og rehabilitering, og har avdelinger i Oslo, Hønefoss, Moss, Tønsberg og på Lindeberg.