I Storbritannia har ineffektivitet og gammel teknologi lenge vært en byrde for byggebransjen: Der andre bransjer og industrier har omfavnet den teknologiske utviklingen, har byggebransjen hengt etter. Dette har ført til lavere profitt og dårligere produktivitet. Fordelene med å ta i bruk produktivitetsøkende teknologi er godt dokumentert; andre sektorer, som eksempelvis varehandel og produksjon, høster allerede fruktene av økt effektivitet som et resultat av ny teknologi. Bedre samhandling og redusert avfall er bare noen av de konkrete resultatene det har ført med seg. Takket være ny teknologi – mer spesifikt såkalt skybasert dataaggregeringsprogramvare – kan for eksempel store matvareforhandlere i dag gjenvinne verdi fra usolgt lagerbeholdning, samt redusere matsvinn med opptil 55 prosent. Saken fortsetter under bildet:
Victaulic Tools for Revit – illustrasjon.
For å oppnå lignende produktivitetsfordeler må byggebransjen endre måten entreprenører, arkitekter og kunder samhandler på. To nøkkelområder for dette er tid og ressurser. UK Green Building Council hevder at så mye som 15 prosent av 400 millioner tonn med materiale som leveres til byggeplasser hvert eneste år, ender opp på søppelfyllingen. En av grunnene til dette er dårlig prosjektledelse; prosjektledere er rett og slett ikke bevisste på hvilken påvirkning ineffektiv planlegging kan ha på prosjekter. Samtidig viser nye data fra bransjen at hele 60 prosent av britiske byggeprosjekter blir levert til kundene for sent, samt at dårlig prosjektplanlegging er den vanligste grunnen til at prosjekter havner på overtid. Bygningsinformasjonsmodellerings inntog  For å spare både tid og ressurser tar stadig flere aktører i bruk såkalt bygningsinformasjonsmodellering – eller, forkortet, BIM. BIM er en intelligent 3D-modellbasert prosess, som ofte viser seg å utgjøre forskjellen mellom et forsinket prosjekt og en vellykket gjennomføring. BIM-teknologi har lenge vært en foretrukket løsning i varme-, ventilasjons- og inneklimaprosjekter. I det siste har man også sett at BIM har hatt en raskt økende popularitet innenfor brannvernssektoren i Europa, særlig i Skandinavia, Storbritannia og Nederland. Fordelene med BIM er så tydelige at myndighetene i flere land har begynt å inkorporere metodikken i større byggeprosjekter. For eksempel har Danmark, som et av de første landene, stilt krav til BIM på offentlige byggeprosjekter siden 2007. Storbritannia gjorde lignende krav påbudt for to år siden, og Italia planlegger å innføre sine krav til BIM i løpet av 2019. BIM endrer også måten verdensberømte prosjekter blir designet, installert og vedlikeholdt. Blant annet har IT-selskapet Autodesk annonsert at verktøyet vil bli brukt i renoveringen av Eiffeltårnet i forkant av sommer-OL i 2024. Men hvorfor har BIM blitt så populært på så kort tid? En mer effektiv prosess Hovedårsaken til at byggebransjen i økende grad velger å benytte seg av teknologi som BIM, særlig ved installasjon av brannvernsystemer, er dens evne til å redusere tiden som går med til installasjon. Det betyr at også kostnadene går ned. Ettersom verktøy som BIM gjør det mulig for entreprenører og ingeniører å visualisere og konseptualisere konstruksjoner på forhånd, blir det mulig å bruke mindre tid på selve installasjonen på stedet. Dette gjelder spesielt ved bruk av skreddersydde verktøy som Victaulic Tools for Revit®, et verktøy som kan skreddersys til spesifikke prosjekter. Dette gjør prosessen med å designe brannvernssystemer, rørføring og endring av design imponerende effektiv. Med et enkelt tastetrykk gjør verktøyet det enkelt for ingeniører og entreprenører å rotere komponenter som ventiler og koblinger, ferdigstille rørlegginger med spesifiserte vinkler, lage fabrikkmonteringsdokumenter og endre størrelser på rør og tilbehør. For å gjøre prosessen med produksjon og installasjon mer effektiv, gjør merkingsfunksjoner i Victaulic Tools for Revit® det mulig for ingeniører å både lage og bruke forhåndsinnstilte koder. Spørsmål om hvor og i hvilken rekkefølge systemer skal installeres er derfor allerede besvart når de forhåndsproduserte materialene ankommer byggeplassen. Færre arbeidstimer kreves, noe som gjør det mulig å holde kostnadene nede. Økt transparens og samhandling BIM bidrar til å gjøre hele byggeprosessen mer transparent og samarbeidsorientert. Skybaserte fillagringsprogrammer som BIM 360 Design, brukt av Victaulics team for virtuell design og konstruksjon, gjør det mulig for et team å dele dokumenter med hverandre, samt muliggjør samarbeid på tvers av landegrenser. Programvaren gjør det også mulig å spore endringer som skjer, slik at kunder kan se endringer i sanntid og bedre kunne forstå hva som har blitt gjort og hvorfor. Siden prosessen er mer visuell og dermed åpner for bedre samhandling, hjelper verktøyet med å unngå forsinkelser knyttet til designfeil eller manglende komponenter, gjennom å gi en realistisk fremstilling av prosjektet. Dette er også relevant i selve byggeprosessen, da det å ha en BIM-modell av prosjektet gjør det lettere for prosjektledere å raskt vurdere uforutsette problemer og kunne implementere endringer. Ved å ha BIM-modellen lett tilgjengelig kan prosjektledere øyeblikkelig identifisere årsaken til et problem, opprette alternative løsninger, kjøre kostnadsrapporter, samt sende oppdaterte fabrikasjonstegninger. Dette medfører færre forsinkelser og lavere kostnader. Ny VR-teknologi (virtuell virkelighet) har gjort det mulig for alle involverte parter i et prosjekt å være i et virtuelt miljø samtidig, og kunne visualisere og engasjere seg i prosjektmodellen i sanntid. VR-verktøy kombinert med BIM-teknologi tillater team å jobbe seg gjennom problemer før de kommer ut på byggeplassen – og i senere stadier av arbeidet – ved å teste mulige løsninger i et virtuelt miljø. Det at data nå blir visualisert bidrar til å gi prosjekter en vesentlig forbedret effektivitet, da den beste løsningen kan bli funnet og implementert allerede før byggingen påbegynnes. Ved at entreprenører og kunder kan samarbeide om ideer i flere stadier før selve byggingen starter, gir det det begge parter en bedre forståelse for de beslutninger som gjøres. På denne måten unngår man å bruke unødvendig tid og ressurser på spørsmål senere i prosessen. Realisering av det fulle potensialet i brannvernsinstallasjon BIM blir stadig mer populært i brannvernsprosjekter, da det gir bedre kontroll og risikostyring i planleggingsfasen av et prosjekt. Utvikling og prefabrikkering av slukkesystemer utenfor byggeplassen betyr at både risiko og potensielle problemer kan bli adressert allerede før prosjektet når byggeplassen. Økt anvendelse av BIM betyr at potensielle trusler mot systemer kan bli simulert og adressert tidlig i et prosjekts livssyklus. Denne endringen i atferd muliggjør en mer samarbeidsorientert og effektiv tilnærming til å utvikle og vedlikeholde prosjekter, særlig i brannvernssektoren. I Storbritannia viste en fersk rapport fra NBS viste den største veksten i bruken av BIM fra et år til et annet siden 2014. Selv om dette er en bra start, trengs det fremdeles en bredere implementering av skreddersydde, teknologiske løsninger som muliggjør BIM i byggebransjen. Det vil medføre spart tid, sparte ressurser og en sterkere bunnlinje.