Nettsiden www.slussen.biz publiserte nylig dette innlegget etter å ha fått VVS-dagene 2018 litt på avstand.

VVS forum har valgt å la det stå på svensk, slik at vi ikke ødelegger flyten i teksten og inneholdet.

En av cirka 11000 besökare på VVS-Dagene i norska Lilleström var Lars Andrén, föreläsare i det egna företaget Drivkraft samt representant för norska värmepumptillverkaren Free Energy. Slussen.biz bad honom komma med sina reflektioner gällande trender på mässan samt skillnader och likheter mellan de norska och svenska marknaderna.

Det råder rörelse i hallen och var kan vara mer passande på en VVS-mässa. Jag står och betraktar lokalen och ser en blandning av små och medelstora montrar till de pompösa och gigantiska montrarna. Påkostade, smakfulla, säljande och lockande. Allt för att vi ska ryckas med i förträffligheten och attraheras och köpa, vad det nu kan vara. Pedagogiska mästerverk blandas med det spartanska och jag vet egentligen inte vad jag föredrar .

Jag är svensk och jag är i Norge. Glad att skidsäsongen inte börjat. Men också glad för att jag är i Norge, vårt älskade broderland i väster. Det märks att vi är grannländer. I mångt och mycket gemensamma marknader, överensstämmande värdegrunder , vilket resulterar i att många svenska företag är här och att många svenska besökare strosar omkring och sprider hemkänsla. Jag ser en hel del gemensamma nämnare och parallellt företagande.

Det blåser kallt i korridorerna, en växande intresse för komfortkyla kan jag ana. Undrar om det beror på den varma sommaren eller om det bara är något som ligger i tiden? Det borras frekvent efter värme och kyla. Är det möjligen oljeborrarna som riggat om? Eller är det ett resultat av att 60 000 oljepannor ska bytas ut till 2020 som sätter fokus mot värmepumpsindustrin? Ja - så är det nog!

Solen lyser med sin frånvaro, inte bara för att det är höst utan också i mässlokalen. Av alla de över 200 utställande företagen hittar jag endast två företag som exponerar solvärme och märkligt nog inget som visar solel. Det förvånar mig. Tur att det dock alltid finns något som glimrar till i tillvaron. I ögonvrån kan jag skönja ett norskt värmepumpsföretag som utvecklat en hybridvärmepump som med solens hjälp fördubblar värmefaktorn.

Konfetti finns det gott om, mellan öltapparna är desto glesare. Är det möjligen en trend, nog är det i vilket fall en stor skillnad för hur det var för några år sedan. Dom tekniska nyheterna står inte heller på estrad men det kanske är ett resultat av att många större företag inte längre är med på mässan. Är möjligen orderböckerna så fulltecknade att mässan känns överflödig eller finns det inget nytt att visa, är det därför några av de större aktörerna uteblir? Jag ställer frågan till några besökare och får skiftande svar.

Fäster ingen notis vid det utan bara konstaterar att så är fallet. Jag förvånas över att inte miljö- och klimatfrågorna får något nämnvärt utrymme i montrarna. Vi vet att fastighetssektorn står för cirka 40% av Sveriges energianvändning. Vi vet också att en stor andel av miljö- och klimatpåverkan kommer från vår energianvändning. Och ändå kopplas detta inte samman. Märkligt. Det handlar om att effektivisera, spara resurser och därmed minska belastningen på miljön och klimatet. Och just detta görs men en hel del av det som visas på mässan. Trots detta ser jag inte några miljö- och klimatargument. Det är tydligen inte av intresse eller tillräckligt säljande – vad vet jag.

Inte konstigt att det blir ett turbulent rörelsemönster i tankarna. Inte konstigt att jag lunkar ut från mässlokalen och undrar vad det var jag egentligen hade upplevt. Det blev i varje fall en hel del konfetti och en och annan kopp kaffe. Intressanta samtal och en hel del intryck att beakta. Och en sak är säker: värmebranschen befinner sig i en ekonomisk högkonjunktur och som möjligen placerar miljö- och klimatfrågorna i en motsvarande lågkonjunktur.

Lars Andrén
För Slussen.biz från VVS-Dagene i Lillström, Norge