Holdningene til utslipp i byggenæringen er i endring, og dokumentasjon på hvor mye utslipp et byggeprosjekt medfører, vil bli et viktig konkurransefortrinn.

Byggtjeneste har derfor etablert NOBB Miljødata som tar i bruk eksisterende data fra produktenes EDP på en ny måte. Tidligere har disse dataene vært tilgjengelig via PDF-filer, men dette formatet er ikke lesbart i dagens digitaliserte verden. Men med NOBB Miljødata blir dataene tilgjengelig via et API, og da åpner det seg mange nye muligheter.

NOBB Miljødata er kilden til ditt klimagassregnskap
NOBB Miljødata hjelper din bedrift med å tilfredsstille de nye myndighets- og markedskrav knyttet til klimagassutslipp. Tjenesten bruker eksisterende produktdata fra NOBB-databasen og leverer miljørelaterte data til entreprenører som har behov for å lage klimagassregnskap på byggeprosjekter. Med de samme produktdataene kan byggevarebutikkene vise produktets CO2-avtrykk i nettbutikken og inkludere CO2-utslippet per varelinje på fakturaen sammen med prisen på produktet.

Dermed blir kunden mer bevisst på hvor mye klimagassutslipp et prosjekt medfører, sammenlignet med hvilke valg man gjør på produktnivå i prosjektet. Dataene finnes allerede gjennom produktets EPD og det er her NOBB Miljødata kommer inn. 

Et lanseringswebinar i mai, markerte startskuddet for tjenesten NOBB Miljødata, og deltakerne ble der godt forberedt til å møte sine kunder og samarbeidspartnere. 

Siden da har interessen for tjenesten vært stor, og det har kommet til flere kunder innenfor ulike kundegrupper som hver og en har forskjellige bruksområder for de miljødataene de mottar fra NOBB Miljødata. 

På grunn av stadig økende etterspørsel etter tjenesten i markedet, setter Byggtjeneste opp et nytt webinar 27. september. Her vil deltakerne få høre hva NOBB Miljødata er, og hvor mye EPD-data som finnes tilgjengelig i dag. To av våre kunder skal fortelle om hvordan de bruker dataene fra NOBB Miljødata i sine systemer, i tillegg til at Byggtjeneste orienterer om hvordan de jobber for å få inn mer data og ikke minst hva du som bruker kan gjøre for å aktivt delta til at vi når felles mål.

Meld deg på webinaret