FDVhuset er en veletablert softwareleverandør som er godt kjent i markedet. I deres FDV-system FAMAC forvaltes det over 40 millioner kvadratmeter bygg. De har hovedkontor på Sortland, med ansatte også i Bergen, Stavanger og Oslo. De har drevet med systemutvikling av FDV-system i over 20 år. Nye funksjoner blir fortløpende realisert og selskapet skal følge teknologiens utvikling. Underveis har stadig nye kundebehov ført til videreutvikling av systemet deres FAMAC, og grunnet gode valg over lengre tid er selskapet nå rigget for vekst.

For tiden har FDVhuset 18 ansatte og har skapt en god soliditet og kvalitet, både økonomisk, men også gjennom sommerens ISO 27001 og 9001 sertifiseringer.
- Vi arbeider med et høyt fokus på datasikkerhet og vi bistår våre kunder med å skape en grunnstruktur som gjør det mulig å holde orden over tid. ISO stempelet skal være et bevis på hvordan vi jobber, selv om vi er en liten organisasjon, forteller Oshaug. 

Varierende kvalitet

- Det er svært varierende kvalitet på eldre FDV dokumentasjon. Eldre bygg er gjerne lite dokumentert og lastet opp i et FDV-system. Dokumenter ligger gjerne på en usb penn, en lokal datamaskin eller i en eller flere permer. Det må vi få gjort noe med om vi skal rehabilitere eller effektivisere prosessen med gjenbruk av bygningsdeler i nye prosjekter. Nå finnes det løsninger for dette også, og her er det jo lurt å vurdere kost/nytte av tiden det tar å lete etter dokumenter, søke på internett eller bare spørre en fagmann om hjelp. Bedre vil det være ved å være forut i å allerede ha sortert dokumentasjonen.»

Hva overrasker deg?
- For å holde oss litt til tema om hva som er relevant for FDV-faget og hvordan vi skal få gjort noe på kort sikt, ja da blir jeg overrasket over myndighetene og medienes fokus på hvordan vi skal løse dagens energiutfordringer. Det virker som om målet er størst mulig energiproduksjon og ikke hvordan vi skal utnytte produsert energi bedre. Myndighetene gir økonomisk støtte til økt produksjon, men det er vanskeligere å få hjelp til å gjøre tiltak i eksisterende næringsbygg, skoler, private hjem og andre steder der vi kan redusere energiforbruket. Det bør settes langt større søkelys på sparetiltakene i eksisterende bygninger. Varmestyring, ventilasjonsstyring og varmekilder må kunne håndteres av tilgjengelige folk vi allerede har, og teknologien må tilpasses dette. Summen av lavt-hengende frukter her er meget store». 

Hva kjennetegner de bedriftene som har orden i sine systemer?
- Etter mitt syn kjennetegnes disse bedriftene ved at de ønsker å sortere sine data, de har fokus på datasikkerhet og tydelig mål på hvordan de skal spare driftskostnader. De fokuserer    på hvordan deres drift skal bli mer bærekraftig samtidig med at komfort, trivsel og sikkerhet for de ansatte er godt ivaretatt

Hvilke verdier gir så et gjennomarbeidet FDV system?
Mats lister fort opp:
- Mer effektiv omsetning av eiendommen ved salg
- Tilgang til grønne lån
- Tilgang til dokumentasjon for sertifisering av byggene
- Gunstige forsikringspremier, bedre skodd ved skader som oppstår i ekstremvær
- Enklere saksgang ved garantiarbeid 

Hva er så kostnadene og effektene ved ikke å ha komplett og oppdatert dokumentasjon?
- Vi kan regne dette ut i kroner og øre, men det er tiden vi må bruke på leting etter dokumenter og informasjon som minsker effektiviteten. Med knappe ressurser og ofte en stor labyrint av mappestrukturer og et stort internett som skaper trøbbel. Når behovet oppstår, kan det å fremskaffe nødvendig dokumentasjon være vanskelig og dyrt. Reparasjonstiden ved feil øker, energiforbruket øker, inneklima lider, ansattes produktivitet går ned. Dette er forhold som er svært uønsket sier en lett oppgitt Mats. Dette kan unngås.   
 
Hvilke råd vil du gi eiendomsselskapene om hvordan de kan komme i gang med mer systematisk jobbing med FDV?
- Det aller viktigste er å lage rutiner for hvordan man skal jobbe med FDV, og da spesielt med dokumentasjonen. Ikke bare hvordan vi i dag skal lagre informasjon og dokumenter, men også de neste 2, 5, 10 og 20 neste årene, ja kanskje enda lengre. Det vil si at man må begynne en plass, og gjerne begynne med det lovpålagte og la det være rammen for hvordan du dokumenterer resten. Bruk standard oppsett som er mulig å vedlikeholde og ikke minst oppgradere etter hvert som teknologien går videre.

Korrekt FDV er motivasjon for å gjøre en nyttig og lønnsom jobb

- De ansatte som arbeider med eiendom eller har ansvar for eiendom, dvs. både ledelsen, de som planlegger nybygg, de som arbeider med rehabilitering av eksiterende bygg og sist, men ikke minst i teknisk drift må motiveres til å delta aktivt med kontinuerlig forbedringer. Skal en lykkes med digitale endringer må organisasjonen fokusere mer på endringsledelse – slik at alle kommer med – alle må forstå verdien av god FDV. Dette oppnås ved å utarbeide tydelige driftsmål og dermed øke motivasjonen hos de ansatte», runder Mats av med. 

Møt Mats den 2 novemner på Nasjonalmuseet
De av våre lesere om som ønsker mer innsikt i hva nyttig FDV er, hvordan gode systemer kan etableres og hva det gir, oppfordres til å delta på konferansen «Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023». Denne finner sted 02. november på Nasjonalmuseet i Oslo.