Etter å ha medvirket i samspillsutvikling sammen med Construction City Bygg (CCB) og Construction City Eiendom (CCE) siden våren 2020, signerte Assemblin før jul også kontrakten om totalentreprisen for rørarbeidene i Norges største kontorbygg på Ulven i Oslo. Arbeidene på bygget skal etter planen starte opp rundt årsskiftet 2022/23. Fram til det, vil Assemblin være tungt involvert i detaljprosjekteringen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt og overlevert innen utgangen av 2025.

Tillitserklæring
- Det har vært en lang prosess fra den første kontakten ble etablert med Construction City for snart to år siden. Etter å ha vært med på samspillfasen, hvor vi har fått anledning til å komme med innspill og løsningsforslag og kalkulere ulike alternative løsninger, kjenner vi etter hvert prosjektet godt. Men det er like fullt en stor tillitserklæring at vi nå også har fått ansvaret for utførelsen av hele rørentreprisen, sier avdelingssjef Snorre Barking i Assemblins prosjektavdeling i Oslo.

4500 arbeidsplasser
Med 103.000 kvadratmeter kontorer og fasiliteter vil Construction City huse store og små aktører innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen – til sammen rundt 4500 arbeidsplasser. Prosjektet tar mål av seg å bli en samhandlingsarena som skal legge til rette for utvikling av nye, bærekraftige løsninger og dialog og samarbeid mellom aktørene. Og en arena for utvikling av smart teknologi og en mer bærekraftig praksis. Prosjektet har ambisjon om at halvparten av materialene som brukes i byggingen skal være gjenvunnet eller ombruksmaterialer. Målsettingen er at klimagassutslipp fra materialer skal være 40 prosent lavere sammenlignet med et referansebygg.

OBOS, AF Gruppen og Betonmast, som representerer både byggherre og hovedentreprenør, flytter alle inn med sine respektive hovedkvarter når prosjektet står ferdig i 2025.