Nesje er utdannet sivilingeniør fra NTH innen fagområdet materialteknikk og bygningsfysikk, og har som mangeårig seniorforsker meget solid erfaring med bygningstekniske problemstillinger.
- Hans solide fagbakgrunn og erfaring har gitt foreningen legitimitet som gjør at NBKF blir lyttet til og tatt med på råd. Når foreningen nå trengte en daglig leder så var Nesje det naturlige valget, skriver foreningen i en melding.

Arne kjenner bransjen og bedriftene fra innsiden, og er involvert i en rekke fagutvalg, standardiseringskomiteer, bidrar med byggeteknisk rådgivning og utreder komplekse skadesaker. Han har produsert langt over hundre faktablader og artikler som omhandler riktig bruk av fliser. Den faglige aktiviteten fortsatt være en del av hans arbeidsoppgaver, og samarbeidet med SINTEF fortsetter han med i form av en timeavtale.

- Som medlemsorganisasjon har Norsk Byggkeramikkforening nesten 100 prosent oppslutning fra de bedriftene og fliskjeder som arbeider innen fagområdet. Foreningen ønsker med ansettelsen å satse mer på digital kommunikasjon, opplæring, profilering og markedstiltak, men forskning og rådgivning blir fortsatt en viktig del av virksomheten, skriver foreningen i meldingen.