Bøkkerveien 5 er et kontorbygg på 15 144 kvm BTA og hovedleietaker er Securitas, som flyttet inn i første kvartal 2018. Bygget verdsettes i transaksjonen til MNOK 610.

Haslevangen 16 på er en skole på 3 011 kvm BTA og leietaker er Wang Ung. Skolen fylles i disse dager opp av forventningsfulle elever. Bygget verdsettes i transaksjonen til MNOK 135.

Begge byggene er oppført av AF Gruppen.

Transaksjonene vil gjennomføres medio 3. kvartal 2018 for Bøkkerveien 5 og medio 4. kvartal 2018 for Haslevangen 16.

AF Gruppen og Höegh Eiendom vil fortsette samarbeidet med å utvikle de resterende 58 000 kvm BTA næringseiendom på Hasle.

- I tråd med strategien til AF, har vi sammen med våre partnere utviklet og bygget attraktive næringsbygg for videresalg. Vi er derfor svært fornøyd med å selge de ferdigstilte eiendommene i Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 til vår partner Höegh Eiendom. Salget gjennomføres til markedsmessige betingelser, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.