Loven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Trykk her for å laste ned Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven (pr. juni 2022)

BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter med tilhøende maldokumenter er nå oppdatert iht. åpenhetsloven. Du finner disse dokumentene her.